Rejestr aktów planowania przestrzennego
Lp. Oznaczenie Nazwa uchwały Data uchwały Dziennik Urzędowy Data publikacji Dziennik Urzędowy Uchwała GeoTIF Legenda GeoTIF APP Orginalny GeoTIF
PDF (GML)
1 XXXIII_273_1997 UCHWAŁA NR XXXIII/273/97 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 kwietnia 1997 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Głogowie 22 kwietnia 1997 Dz.Urz.Woj.1997.11.114 22 maja 1997 XXXIII_273_1997 XXXIII_273_1997 XXXIII_273_1997 XXXIII_273_1997 XXXIII_273_1997
2 XLI_309_1997 UCHWAŁA NR XLI/309/97 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25.11.1997r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu garaży przy Alei Kazimierza Wielkiego w Głogowie. 25 listopada 1997 Dz.Urz.Woj.1997.35.441 17 grudnia 1997 XLI_309_1997 XLI_309_1997 XLI_309_1997 XLI_309_1997 XLI_309_1997
3 XLVII_382_1998 UCHWAŁA NR XLVII/382/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Nosocice – Krzepów w Głogowie 24 marca 1998 Dz.Urz.Woj.1998.10.86 11 maja 1998 XLVII_382_1998 XLVII_382_1998 XLVII_382_1998 XLVII_382_1998 XLVII_382_1998
4 XLVII_383_1998 UCHWAŁA NR XLVII/383/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24.03.1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Kopernika” w Głogowie 24 marca 1998 Dz.Urz.Woj.1998.10.87 11 maja 1998 XLVII_383_1998 XLVII_383_1998 XLVII_383_1998 XLVII_383_1998 XLVII_383_1998
5 XLVII_384_1998 UCHWAŁA NR XLVII/384/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i zieleni publicznej rejon Osiedla Paulinów w Głogowie 24 marca 1998 Dz.Urz.Woj.1998.10.88 11 maja 1998 XLVII_384_1998 XLVII_384_1998 XLVII_384_1998 XLVII_384_1998 XLVII_384_1998
6 XLVII_385_1998 UCHWAŁA NR XLVII/385/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Legnickiej i Obrońców Pokoju w Głogowie 24 marca 1998 Dz.Urz.Woj.1998.10.89 11 maja 1998 XLVII_385_1998 XLVII_385_1998 XLVII_385_1998 XLVII_385_1998 XLVII_385_1998
7 XLVII_386_1998 UCHWAŁA NR XLVII/386/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Polnej i T. Kościuszki w Głogowie 24 marca 1998 Dz.Urz.Woj.1998.10.90 11 maja 1998 XLVII_386_1998 XLVII_386_1998 XLVII_386_1998 XLVII_386_1998 XLVII_386_1998
8 XLVII_387_1998 UCHWAŁA NR XLVII/387/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24.03.1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych ŻARKÓW - PIASTÓW ŚL. (jednostka D) w Głogowie 24 marca 1998 Dz.Urz.Woj.1998.10.91 11 maja 1998 XLVII_387_1998 XLVII_387_1998 XLVII_387_1998 XLVII_387_1998 XLVII_387_1998
9 XLVII_388_1998 UCHWAŁA NR XLVII/388/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie 24 marca 1998 Dz.Urz.Woj.1998.10.92 11 maja 1998 XLVII_388_1998 XLVII_388_1998 XLVII_388_1998 XLVII_388_1998 XLVII_388_1998
10 XLVII_389_1998 UCHWAŁA NR XLVII/389/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie 24 marca 1998 Dz.Urz.Woj.1998.10.93 11 maja 1998 XLVII_389_1998 XLVII_389_1998 XLVII_389_1998 XLVII_389_1998 XLVII_389_1998
11 XLVII_390_1998 UCHWAŁA NR XLVII/390/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie 24 marca 1998 Dz.Urz.Woj.1998.10.94 11 maja 1998 XLVII_390_1998 XLVII_390_1998 XLVII_390_1998 XLVII_390_1998 XLVII_390_1998
12 XLVIII_406_1998 UCHWAŁA NR XLVIII/406/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Złota Podkowa” w Głogowie 21 kwietnia 1998 Dz.Urz.Woj.1998.13.100 5 czerwca 1998 XLVIII_406_1998 XLVIII_406_1998 XLVIII_406_1998 XLVIII_406_1998 XLVIII_406_1998
13 XLVIII_407_1998 UCHWAŁA NR XLVIII/407/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Górka”- „Piastów” w Głogowie 21 kwietnia 1998 Dz.Urz.Woj.1998.19.163 2 lipca 1998 XLVIII_407_1998 XLVIII_407_1998 XLVIII_407_1998 XLVIII_407_1998 XLVIII_407_1998
14 XLIX_419_1998 UCHWAŁA NR XLIX/419/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Hutnik I” - „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie 19 maja 1998 Dz.Urz.Woj.1998.13.101 5 czerwca 1998 XLIX_419_1998 XLIX_419_1998 XLIX_419_1998 XLIX_419_1998 XLIX_419_1998
15 XLIX_420_1998 UCHWAŁA NR XLIX/420/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry - T. Kościuszki” w Głogowie 19 maja 1998 Dz.Urz.Woj.1998.15.105 19 czerwca 1998 XLIX_420_1998 XLIX_420_1998 XLIX_420_1998 XLIX_420_1998 XLIX_420_1998
16 IV_34_1998 UCHWAŁA NR IV/34/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie 29 grudnia 1998 Dz.Urz.Woj.1999.3.76 8 marca 1999 IV_34_1998 IV_34_1998 IV_34_1998 IV_34_1998 IV_34_1998
17 III_29_1998 UCHWAŁA NR III/29/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 12 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Głogowie 12 grudnia 1998 Dz.Urz.Woj.1999.5.145 22 marca 1999 III_29_1998 III_29_1998 III_29_1998 III_29_1998 III_29_1998
18 V_45_1999 UCHWAŁA NR V/45/99 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 1999 roku. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie 23 lutego 1999 Dz.Urz.Woj.1999.15.695 25 czerwca 1999 V_45_1999 V_45_1999 V_45_1999 V_45_1999 V_45_1999
19 XVI_241_2000 UCHWAŁA NR XVI/241/2000 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr nr 359, 357/3, 357/4 oraz części działek nr nr 357/2, 656 i 658 położonych w obrębie geodezyjnym 6 - "Hutnik" w Głogowie 22 lutego 2000 Dz.Urz.Woj.2000.30.501 21 sierpnia 2000 XVI_241_2000 XVI_241_2000 XVI_241_2000 XVI_241_2000 XVI_241_2000
20 XVII_242_2000 UCHWAŁA NR XVII/242/2000 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr nr 362, 366/1 i 370 położonych w obrębie "Hutnik" w Głogowie 22 lutego 2000 Dz.Urz.Woj.2000.27.429 28 lipca 2000 XVII_242_2000 XVII_242_2000 XVII_242_2000 XVII_242_2000 XVII_242_2000
21 XVII_259_2000 UCHWAŁA NR XVII/259/2000 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 500/2, (uprzednio część działki nr 500), 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 540 (uprzednio część działki nr 500 i 521), części działek nr 521/2 (uprzednio część działki nr 521) i 573 (uprzednio część działki nr 487) położonych w obrębie V "Kościuszki" w Głogowie. 28 marca 2000 Dz.Urz.Woj.2000.30.502 21 sierpnia 2000 XVII_259_2000 XVII_259_2000 XVII_259_2000 XVII_259_2000 XVII_259_2000
22 XVII_264_2000 UCHWAŁA NR XVII/264/2000 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie 28 marca 2000 Dz.Urz.Woj.2000.29.489 10 sierpnia 2000 XVII_264_2000 XVII_264_2000 XVII_264_2000 XVII_264_2000 XVII_264_2000
23 XXI_294_2000 UCHWAŁA NR XXI/294/2000 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 września 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zewnętrznej obwodnicy drogowej miasta Głogowa na odcinku od osiedla Górka do wlotu do drogi wojewódzkiej nr 292 19 września 2000 Dz.Urz.Woj.2000.54.817 29 grudnia 2000 XXI_294_2000 XXI_294_2000 XXI_294_2000 XXI_294_2000 XXI_294_2000
24 XXI_295_2000 UCHWAŁA NR XXI/295/2000 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 września 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie 19 września 2000 Dz.Urz.Woj.2001.2.28 23 stycznia 2001 XXI_295_2000 XXI_295_2000 XXI_295_2000 XXI_295_2000 XXI_295_2000
25 XXI_296_2000 UCHWAŁA NR XXI/296/2000 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 IX 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Kopernik” w Głogowie u zbiegu ulic Galileusza-Plutona 19 września 2000 Dz.Urz.Woj.2001.2.29 23 stycznia 2001 XXI_296_2000 XXI_296_2000 XXI_296_2000 XXI_296_2000 XXI_296_2000
26 XXVI_344_2001 UCHWAŁA NR XXVI/344/2001 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie 6 lutego 2001 Dz.Urz.Woj.2001.29.299 9 kwietnia 2001 XXVI_344_2001 XXVI_344_2001 XXVI_344_2001 XXVI_344_2001 XXVI_344_2001
27 XXIX_377_2001 UCHWAŁA NR XXIX/377/2001 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie 29 maja 2001 Dz.Urz.Woj.2001.95.1250 14 sierpnia 2001 XXIX_377_2001 XXIX_377_2001 XXIX_377_2001 XXIX_377_2001 XXIX_377_2001
28 XXIX_381_2001 UCHWAŁA NR XXIX/381/2001 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie u zbiegu ulic Norwida i Budowlanych 29 maja 2001 Dz.Urz.Woj.2001.95.1251 14 sierpnia 2001 XXIX_381_2001 XXIX_381_2001 XXIX_381_2001 XXIX_381_2001 XXIX_381_2001
29 XXXII_407_2001 UCHWAŁA NR XXXII/407/2001 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Samotna – Gomółki w Głogowie 25 września 2001 Dz.Urz.Woj.2001.157.2165 27 listopada 2001 XXXII_407_2001 XXXII_407_2001 XXXII_407_2001 XXXII_407_2001 XXXII_407_2001
30 XXXII_408_2001 UCHWAŁA NR XXXII/408/2001 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie 25 września 2001 Dz.Urz.Woj.2001.157.2166 27 listopada 2001 XXXII_408_2001 XXXII_408_2001 XXXII_408_2001 XXXII_408_2001 XXXII_408_2001
31 XXXII_409_2001 UCHWAŁA NR XXXII/409/2001 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 września 2001 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Nosocice - Krzepów w Głogowie 25 września 2001 Dz.Urz.Woj.2001.157.2167 27 listopada 2001 XXXII_409_2001 XXXII_409_2001 XXXII_409_2001 XXXII_409_2001 XXXII_409_2001
32 XXXII_410_2001 UCHWAŁA NR XXXII/410/2001 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 września 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Głogowie 25 września 2001 Dz.Urz.Woj.2001.157.2168 27 listopada 2001 XXXII_410_2001 XXXII_410_2001 XXXII_410_2001 XXXII_410_2001 XXXII_410_2001
33 XXXVI_468_2002 UCHWAŁA NR XXXVI/468/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Głogowie między ul. Paulinów, ciągiem pieszym z Głogowa do glinianki w Ruszowicach oraz ulicami: Marszałka Józefa Piłsudskiego (dawniej Obwodowa), Legnicką 19 lutego 2002 Dz.Urz.Woj.2002.70.1353 7 maja 2002 XXXVI_468_2002 XXXVI_468_2002 XXXVI_468_2002 XXXVI_468_2002 XXXVI_468_2002
34 XXXVI_469_2002 UCHWAŁA NR XXXVI/469/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV “Biechów” i częściowo w obrębie XVI “Żukowice” 19 lutego 2002 Dz.Urz.Woj.2002.80.1419 13 maja 2002 XXXVI_469_2002 XXXVI_469_2002 XXXVI_469_2002 XXXVI_469_2002 XXXVI_469_2002
35 XXXVII_481_2002 UCHWAŁA NR XXXVII/481/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Polnej i Kościuszki w Głogowie 19 lutego 2002 Dz.Urz.Woj.2002.63.1277 29 kwietnia 2002 XXXVII_481_2002 XXXVII_481_2002 XXXVII_481_2002 XXXVII_481_2002 XXXVII_481_2002
36 XXXVII_486_2002 UCHWAŁA NR XXXVII/486/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/469/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 lutego 2002 r. uchwalającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV “Biechów” i częściowo w obrębie XVI “Żukowice” 19 lutego 2002 Dz.Urz.Woj.2002.80.1420 13 maja 2002 XXXVII_486_2002 XXXVII_486_2002 XXXVII_486_2002 XXXVII_486_2002 XXXVII_486_2002
37 XXXIX_488_2002 UCHWAŁA NR XXXIX/488/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie 28 maja 2002 Dz.Urz.Woj.2002.163.2229 29 lipca 2002 XXXIX_488_2002 XXXIX_488_2002 XXXIX_488_2002 XXXIX_488_2002 XXXIX_488_2002
38 XXXIX_490_2002 UCHWAŁA NR XXXIX/490/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Górka – Piastów Śląskich w Głogowie 28 maja 2002 Dz.Urz.Woj.2002.163.2230 29 lipca 2002 XXXIX_490_2002 XXXIX_490_2002 XXXIX_490_2002 XXXIX_490_2002 XXXIX_490_2002
39 XXXIX_491_2002 UCHWAŁA NR XXXIX/491/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie 28 maja 2002 Dz.Urz.Woj.2002.163.2231 29 lipca 2002 XXXIX_491_2002 XXXIX_491_2002 XXXIX_491_2002 XXXIX_491_2002 XXXIX_491_2002
40 IV_27_2002 UCHWAŁA NR IV/27/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Złota Podkowa” w Głogowie 30 grudnia 2002 Dz.Urz.Woj.2003.18.506 28 lutego 2003 IV_27_2002 IV_27_2002 IV_27_2002 IV_27_2002 IV_27_2002
41 VII_55_2003 UCHWAŁA NR VII/55/2003 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo – składowej w Głogowie 29 kwietnia 2003 Dz.Urz.Woj.2003.77.1648 10 czerwca 2003 VII_55_2003 VII_55_2003 VII_55_2003 VII_55_2003 VII_55_2003
42 VII_56_2003 UCHWAŁA NR VII/56/2003 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Głogowa 29 kwietnia 2003 Dz.Urz.Woj.2003.77.1649 10 czerwca 2003 VII_56_2003 VII_56_2003 VII_56_2003 VII_56_2003 VII_56_2003
43 XI_89_2003 UCHWAŁA NR XI/89/2003 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Głogowie 30 września 2003 Dz.Urz.Woj.2003.216.3089 27 listopada 2003 XI_89_2003 XI_89_2003 XI_89_2003 XI_89_2003 XI_89_2003
44 XI_90_2003 UCHWAŁA NR XI/90/2003 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2003 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernik” w Głogowie 30 września 2003 Dz.Urz.Woj.2003.216.3090 27 listopada 2003 XI_90_2003 XI_90_2003 XI_90_2003 XI_90_2003 XI_90_2003
45 XXVII_224_2005 UCHWAŁA NR XXVII/224/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i Kościuszki w Głogowie 10 lutego 2005 Dz.Urz.Woj.2005.56.1199 29 marca 2005 XXVII_224_2005 XXVII_224_2005 XXVII_224_2005 XXVII_224_2005 XXVII_224_2005
46 XXVIII_240_2005 UCHWAŁA NR XXVIII/240/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie 19 kwietnia 2005 Dz.Urz.Woj.2005.95.2073 30 maja 2005 XXVIII_240_2005 XXVIII_240_2005 XXVIII_240_2005 XXVIII_240_2005 XXVIII_240_2005
47 XXVIII_241_2005 UCHWAŁA NR XXVIII/241/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie - dz. nr 83 19 kwietnia 2005 Dz.Urz.Woj.2005.95.2074 30 maja 2005 XXVIII_241_2005 XXVIII_241_2005 XXVIII_241_2005 XXVIII_241_2005 XXVIII_241_2005
48 XXVIII_242_2005 UCHWAŁA NR XXVIII/242/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie 19 kwietnia 2005 Dz.Urz.Woj.2005.97.2132 31 maja 2005 XXVIII_242_2005 XXVIII_242_2005 XXVIII_242_2005 XXVIII_242_2005 XXVIII_242_2005
49 XXVIII_243_2005 UCHWAŁA NR XXVIII/243/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie 19 kwietnia 2005 Dz.Urz.Woj.2005.97.2133 31 maja 2005 XXVIII_243_2005 XXVIII_243_2005 XXVIII_243_2005 XXVIII_243_2005 XXVIII_243_2005
50 XXIX_252_2005 UCHWAŁA NR XXIX/252/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, położonych pomiędzy liniami PKP w Głogowie, w obrębach I – „Nadodrze” i XV – „Biechów” 31 maja 2005 Dz.Urz.Woj.2005.127.2604 14 lipca 2005 XXIX_252_2005 XXIX_252_2005 XXIX_252_2005 XXIX_252_2005 XXIX_252_2005
51 XXXIII_287_2005 UCHWAŁA NR XXXIII/287/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i zieleni publicznej (część działki nr 188) rejonu osiedla Paulinów w Głogowie 3 listopada 2005 Dz.Urz.Woj.2005.263.4650 29 grudnia 2005 XXXIII_287_2005 XXXIII_287_2005 XXXIII_287_2005 XXXIII_287_2005 XXXIII_287_2005
52 XXXVII_330_2006 UCHWAŁA NR XXXVII/330/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 07.02.2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Górka - Piastów Śląskich w Głogowie 07 lutego 2006 Dz.Urz.Woj.2006.59.934 20 marca 2006 XXXVII_330_2006 XXXVII_330_2006 XXXVII_330_2006 XXXVII_330_2006 XXXVII_330_2006
53 XL_359_2006 UCHWAŁA NR XL/359/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 06.06.2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1,C2,E1,E2 w Głogowie 06 czerwca 2006 Dz.Urz.Woj.2006.146.2244 19 lipca 2006 XL_359_2006 XL_359_2006 XL_359_2006 XL_359_2006 XL_359_2006
54 V_38_2007 UCHWAŁA NR V/38/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27.03.2007 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie 27 marca 2007 Dz.Urz.Woj.2007.117.1546 17 maja 2007 V_38_2007 V_38_2007 V_38_2007 V_38_2007 V_38_2007
55 V_39_2007 UCHWAŁA NR V/39/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27.03.2007 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chrobry - T. Kościuszki w Głogowie 27 marca 2007 Dz.Urz.Woj.2007.117.1547 17 maja 2007 V_39_2007 V_39_2007 V_39_2007 V_39_2007 V_39_2007
56 V_40_2007 UCHWAŁA NR V/40/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27.03.2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji i usług w rejonie ulic Henryka Głogowskiego i Władysława Łokietka oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I - Hutnik II - Słoneczne - Sportowe" w Głogowie 27 marca 2007 Dz.Urz.Woj.2007.117.1548 17 maja 2007 V_40_2007 V_40_2007 V_40_2007 V_40_2007 V_40_2007
57 V_41_2007 UCHWAŁA NR V/41/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27.03.2007 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków - Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie 27 marca 2007 Dz.Urz.Woj.2007.117.1549 17 maja 2007 V_41_2007 V_41_2007 V_41_2007 V_41_2007 V_41_2007
58 V_42_2007 UCHWAŁA NR V/42/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27.03.2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, położonych w Głogowie przy ulicy Krochmalnej 27 marca 2007 Dz.Urz.Woj.2007.117.1550 17 maja 2007 V_42_2007 V_42_2007 V_42_2007 V_42_2007 V_42_2007
59 XIV_127_2007 UCHWAŁA NR XIV/127/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kopernik w Głogowie 28 grudnia 2007 Dz.Urz.Woj.2008.52.697 27 lutego 2008 XIV_127_2007 XIV_127_2007 XIV_127_2007 XIV_127_2007 XIV_127_2007
60 XV_143_2008 UCHWAŁA NR XV/143/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie 26 lutego 2008 Dz.Urz.Woj.2008.177.1991 25 czerwca 2008 XV_143_2008 XV_143_2008 XV_143_2008 XV_143_2008 XV_143_2008
61 XV_144_2008 UCHWAŁA NR XV/144/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Legnickiej i Obrońców Pokoju w Głogowie 26 lutego 2008 Dz.Urz.Woj.2008.177.1992 25 czerwca 2008 XV_144_2008 XV_144_2008 XV_144_2008 XV_144_2008 XV_144_2008
62 XIX_177_2008 UCHWAŁA NR XIX/177/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Złota Podkowa" w Głogowie 24 czerwca 2008 Dz.Urz.Woj.2008.224.2519 25 sierpnia 2008 XIX_177_2008 XIX_177_2008 XIX_177_2008 XIX_177_2008 XIX_177_2008
63 XIX_178_2008 UCHWAŁA NR XIX/178/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie 24 czerwca 2008 Dz.Urz.Woj.2008.224.2520 25 sierpnia 2008 XIX_178_2008 XIX_178_2008 XIX_178_2008 XIX_178_2008 XIX_178_2008
64 XIX_179_2008 UCHWAŁA NR XIX/179/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie XV "Biechów" i częściowo w obrębie XVI "Żukowice" w Głogowie 24 czerwca 2008 Dz.Urz.Woj.2008.238.2598 05 września 2008 XIX_179_2008 XIX_179_2008 XIX_179_2008 XIX_179_2008 XIX_179_2008
65 XXX_264_2009 UCHWAŁA NR XXX/264/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Nosocice - Krzepów w Głogowie 31 marca 2009 Dz.Urz.Woj.2009.91.1940 22 maja 2009 XXX_264_2009 XXX_264_2009 XXX_264_2009 XXX_264_2009 XXX_264_2009
66 XXXIII_293_2099 UCHWAŁA NR XXXIII/293/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Chrobry - Kościuszki w Głogowie 30 czerwca 2009 Dz.Urz.Woj.2009.143.2832 01 września 2009 XXXIII_293_2099 XXXIII_293_2099 XXXIII_293_2099 XXXIII_293_2099 XXXIII_293_2099
67 XXXIII_294_2009 UCHWAŁA NR XXXIII/294/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Górka - Piastów Śląskich w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr geod. 47/1, 48/1 i 48/3 obręb 12 - Górkowo w Głogowie 30 czerwca 2009 Dz.Urz.Woj.2009.147.2860 07 września 2009 XXXIII_294_2009 XXXIII_294_2009 XXXIII_294_2009 XXXIII_294_2009 XXXIII_294_2009
68 XXXIII_295_2009 UCHWAŁA NR XXXIII/295/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Hutnik I - Hutnik II - Słoneczne - Sportowe w Głogowie 30 czerwca 2009 Dz.Urz.Woj.2009.143.2833 01 września 2009 XXXIII_295_2009 XXXIII_295_2009 XXXIII_295_2009 XXXIII_295_2009 XXXIII_295_2009
69 XXXVI_321_2009 UCHWAŁA NR XXXVI/321/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług i komunikacji w rejonie ulic Rudnowskiej i Kolejowej w Głogowie 27 października 2009 Dz.Urz.Woj.2010.4.71 11 stycznia 2010 XXXVI_321_2009 XXXVI_321_2009 XXXVI_321_2009 XXXVI_321_2009 XXXVI_321_2009
70 XXXIX_347_2009 UCHWAŁA NR XXXIX/347/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Kopernik" w Głogowie 24 listopada 2009 Dz.Urz.Woj.2010.16.242 29 stycznia 2010 XXXIX_347_2009 XXXIX_347_2009 XXXIX_347_2009 XXXIX_347_2009 XXXIX_347_2009
71 XLI_358_2009 UCHWAŁA NR XLI/358/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie 29 grudnia 2009 Dz.Urz.Woj.2010.48.718 16 marca 2010 XLI_358_2009 XLI_358_2009 XLI_358_2009 XLI_358_2009 XLI_358_2009
72 XLIX_410_2010 UCHWAŁA NR XLIX/410/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków - Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie 29 czerwca 2010 Dz.Urz.Woj.2010.155.2415 26 sierpnia 2010 XLIX_410_2010 XLIX_410_2010 XLIX_410_2010 XLIX_410_2010 XLIX_410_2010
73 LIII_439_2010 UCHWAŁA NR LIII/439/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie 26 października 2010 Dz.Urz.Woj.2011.5.46 07 stycznia 2011 LIII_439_2010 LIII_439_2010 LIII_439_2010 LIII_439_2010 LIII_439_2010
74 LIII_440_2010 UCHWAŁA NR LIII/440/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie 26 października 2010 Dz.Urz.Woj.2011.5.47 07 stycznia 2011 LIII_440_2010 LIII_440_2010 LIII_440_2010 LIII_440_2010 LIII_440_2010
75 XI_57_2011 UCHWAŁA NR XI/57/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie 30 maja 2011 Dz.Urz.Woj.2011.188.3203 09 września 2011 XI_57_2011 XI_57_2011 XI_57_2011 XI_57_2011 XI_57_2011
76 XVI_85_2011 UCHWAŁA NR XVI/85/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 13 września 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Złota Podkowa oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod wielkopowierzchniowe obiekty handlowe przy ul. Henryka Głogowskiego w Głogowie 13 września 2011 Dz.Urz.Woj.2011.234.4048 17 listopada 2011 XVI_85_2011 XVI_85_2011 XVI_85_2011 XVI_85_2011 XVI_85_2011
77 XVI_86_2011 UCHWAŁA NR XVI/86/11  Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 13 września 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie 13 września 2011 Dz.Urz.Woj.2011.234.4049 17 listopada 2011 XVI_86_2011 XVI_86_2011 XVI_86_2011 XVI_86_2011 XVI_86_2011
78 XXI_119_2011 UCHWAŁA NR XXI/119/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo – usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie 05 grudnia 2011 Dz.Urz.Woj.2012.787 23 lutego 2012 XXI_119_2011 XXI_119_2011 XXI_119_2011 XXI_119_2011 XXI_119_2011
79 XXVI_164_2012 UCHWAŁA NR XXVI/164/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie 20 marca 2012 Dz.Urz.Woj.2012.1750 14 maja 2012 XXVI_164_2012 XXVI_164_2012 XXVI_164_2012 XXVI_164_2012 XXVI_164_2012
80 XXVI_165_2012 UCHWAŁA NR XXVI/165/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry-Kościuszki” w Głogowie 20 marca 2012 Dz.Urz.Woj.2012.1751 14 maja 2012 XXVI_165_2012 XXVI_165_2012 XXVI_165_2012 XXVI_165_2012 XXVI_165_2012
81 XXVI_166_2012 UCHWAŁA NR XXVI/166/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika” w Głogowie 20 marca 2012 Dz.Urz.Woj.2012.1541 25 kwietnia 2012 XXVI_166_2012 XXVI_166_2012 XXVI_166_2012 XXVI_166_2012 XXVI_166_2012
82 XXX_183_2012 UCHWAŁA NR XXX/183/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie 05 czerwca 2012 Dz.Urz.Woj.2012.3174 18 września 2012 XXX_183_2012 XXX_183_2012 XXX_183_2012 XXX_183_2012 XXX_183_2012
83 XXX_184_2012 UCHWAŁA NR XXX/184/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zamkniętego w rejonie ul. Kolejowej w Głogowie 05 czerwca 2012 Dz.Urz.Woj.2012.4261 27 listopada 2012 XXX_184_2012 XXX_184_2012 XXX_184_2012 XXX_184_2012 XXX_184_2012
84 XXXVI_225_2012 UCHWAŁA NR XXXVI/225/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków - Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie 20 listopada 2012 Dz.Urz.Woj.2013.1272 22 lutego 2013 XXXVI_225_2012 XXXVI_225_2012 XXXVI_225_2012 XXXVI_225_2012 XXXVI_225_2012
85 XXIV_200_2016 UCHWAŁA NR XXIV/200/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie 06 lipca 2016 Dz.Urz.Woj.2016.3665 20 lipca 2016 XXIV_200_2016 XXIV_200_2016 XXIV_200_2016 XXIV_200_2016 XXIV_200_2016
86 XXXII_298_2017 UCHWAŁA NR XXXII/298/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie 07 lutego 2017 Dz.Urz.Woj.2017.883 22 lutego 2017 XXXII_298_2017 XXXII_298_2017 XXXII_298_2017 XXXII_298_2017 XXXII_298_2017
87 XXXIV_326_2017 UCHWAŁA NR XXXIV/326/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część I 30 marca 2017 Dz.Urz.Woj.2017.2406 11 maja 2017 XXXIV_326_2017 XXXIV_326_2017 XXXIV_326_2017 XXXIV_326_2017 XXXIV_326_2017
88 XXXVII_371_2017 UCHWAŁA NR XXXVII/371/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie 17 lipca 2017 Dz.Urz.Woj.2017.3378 25 lipca 2017 XXXVII_371_2017 XXXVII_371_2017 XXXVII_371_2017 XXXVII_371_2017 XXXVII_371_2017
89 XXXIX_391_2017 UCHWAŁA NR XXXIX/391/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie 19 września 2017 Dz.Urz.Woj.2017.3984 29 września 2017 XXXIX_391_2017 XXXIX_391_2017 XXXIX_391_2017 XXXIX_391_2017 XXXIX_391_2017
90 XXXIX_392_2017 UCHWAŁA NR XXXIX/392/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 września 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie 19 września 2017 Dz.Urz.Woj.2017.3985 29 września 2017 XXXIX_392_2017 XXXIX_392_2017 XXXIX_392_2017 XXXIX_392_2017 XXXIX_392_2017
91 XXXIX_393_2017 UCHWAŁA NR XXXIX/393/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 września 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część II 19 września 2017 Dz.Urz.Woj.2017.3986 29 września 2017 XXXIX_393_2017 XXXIX_393_2017 XXXIX_393_2017 XXXIX_393_2017 XXXIX_393_2017
92 XXXIX_394_2017 UCHWAŁA NR XXXIX/394/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 września 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie – część I 19 września 2017 Dz.Urz.Woj.2017.3987 29 września 2017 XXXIX_394_2017 XXXIX_394_2017 XXXIX_394_2017 XXXIX_394_2017 XXXIX_394_2017
93 XLIV_434_2017 UCHWAŁA NR XLIV/434/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie 28 grudnia 2017 Dz.Urz.Woj.2018.509 02 lutego 2018 XLIV_434_2017 XLIV_434_2017 XLIV_434_2017 XLIV_434_2017 XLIV_434_2017
94 XLIV_435_2017 UCHWAŁA NR XLIV/435/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie 28 grudnia 2017 Dz.Urz.Woj.2018.345 22 stycznia 2018 XLIV_435_2017 XLIV_435_2017 XLIV_435_2017 XLIV_435_2017 XLIV_435_2017
95 XLIV_436_2017 UCHWAŁA NR XLIV/436/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie – część I 28 grudnia 2017 Dz.Urz.Woj.2018.346 22 stycznia 2018 XLIV_436_2017 XLIV_436_2017 XLIV_436_2017 XLIV_436_2017 XLIV_436_2017
96 XLIV_437_2017 UCHWAŁA NR XLIV/437/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie 28 grudnia 2017 Dz.Urz.Woj.2018.347 22 stycznia 2018 XLIV_437_2017 XLIV_437_2017 XLIV_437_2017 XLIV_437_2017 XLIV_437_2017
97 XLV_447_2018 UCHWAŁA NR XLV/447/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie 16 stycznia 2018 Dz.Urz.Woj.2018.418 26 stycznia 2018 XLV_447_2018 XLV_447_2018 XLV_447_2018 XLV_447_2018 XLV_447_2018
98 XLV_448_2018 UCHWAŁA NR XLV/448/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie 16 stycznia 2018 Dz.Urz.Woj.2018.419 26 stycznia 2018 XLV_448_2018 XLV_448_2018 XLV_448_2018 XLV_448_2018 XLV_448_2018
99 XLV_450_2018 UCHWAŁA NR XLV/450/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie 16 stycznia 2018 Dz.Urz.Woj.2018.421 26 stycznia 2018 XLV_450_2018 XLV_450_2018 XLV_450_2018 XLV_450_2018 XLV_450_2018
100 XLV_451_2018 UCHWAŁA NR XLV/451/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie 16 stycznia 2018 Dz.Urz.Woj.2018.422 26 stycznia 2018 XLV_451_2018 XLV_451_2018 XLV_451_2018 XLV_451_2018 XLV_451_2018
101 XLV_452_2018 UCHWAŁA NR XLV/452/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie 16 stycznia 2018 Dz.Urz.Woj.2018.423 26 stycznia 2018 XLV_452_2018 XLV_452_2018 XLV_452_2018 XLV_452_2018 XLV_452_2018
102 XLV_453_2018 UCHWAŁA NR XLV/453/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry – T. Kościuszki” w Głogowie 16 stycznia 2018 Dz.Urz.Woj.2018.424 26 stycznia 2018 XLV_453_2018 XLV_453_2018 XLV_453_2018 XLV_453_2018 XLV_453_2018
103 XLVIII_485_2018 UCHWAŁA NR XLVIII/485/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo – usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie 26 marca 2018 Dz.Urz.Woj.2018.2101 17 kwietnia 2018 XLVIII_485_2018 XLVIII_485_2018 XLVIII_485_2018 XLVIII_485_2018 XLVIII_485_2018
104 XLIX_496_2018 UCHWAŁA NR XLIX/496/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie 24 kwietnia 2018 Dz.Urz.Woj.2018.2585 15 maja 2018 XLIX_496_2018 XLIX_496_2018 XLIX_496_2018 XLIX_496_2018 XLIX_496_2018
105 XLIX_497_2018 UCHWAŁA NR XLIX/497/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie 24 kwietnia 2018 Dz.Urz.Woj.2018.2586 15 maja 2018 XLIX_497_2018 XLIX_497_2018 XLIX_497_2018 XLIX_497_2018 XLIX_497_2018
106 LI_513_2018 UCHWAŁA NR LI/513/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłu miedziowego Głogów - Huta w Głogowie 18 czerwca 2018 Dz.Urz.Woj.2018.3410 24 września 2018 LI_513_2018 LI_513_2018 LI_513_2018 LI_513_2018 LI_513_2018
107 II_513_2018 UCHWAŁA NR II/10/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry – T. Kościuszki” w Głogowie 29 listopada 2018 Dz.Urz.Woj.2018.6204 5 lipca 2018 II_513_2018 II_513_2018 II_513_2018 II_513_2018 II_513_2018
108 II_11_2018 UCHWAŁA NR II/11/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Kopernika" w Głogowie – etap I 29 listopada 2018 Dz.Urz.Woj.2018.6300 17 grudzień 2018 II_11_2018 II_11_2018 II_11_2018 II_11_2018 II_11_2018
109 VI_57_2019 UCHWAŁA NR VI/57/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie 27 lutego 2019 Dz.Urz.Woj.2019.1818 18 marca 2019 VI_57_2019 VI_57_2019 VI_57_2019 VI_57_2019 VI_57_2019
110 VII_71_2019 UCHWAŁA NR VII/71/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 marca 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Hutnik I" - "Hutnik II" - "Słoneczne" - "Sportowe" w Głogowie 27 marca 2019 Dz.Urz.Woj.2019.1818 18 kwietnia 2019 VII_71_2019 VII_71_2019 VII_71_2019 VII_71_2019 VII_71_2019
111 X_104_2019 UCHWAŁA NR X/104/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Złota Podkowa w Głogowie 26 czerwca 2019 Dz.Urz.Woj.2019.4452 15 lipca 2019 X_104_2019 X_104_2019 X_104_2019 X_104_2019 X_104_2019
112 XV_140_2019 UCHWAŁA NR XV/140/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 października 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie 24 października 2019 Dz.Urz.Woj.2019.6303 7 listopada 2019 XV_140_2019 XV_140_2019 XV_140_2019 XV_140_2019 XV_140_2019
113 XVIII_158_2019 UCHWAŁA NR XVIII/158/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie 18 grudnia 2019 Dz.Urz.Woj.2019.6303 7 styczeń 2020 XVIII_158_2019 XVIII_158_2019 XVIII_158_2019 XVIII_158_2019 XVIII_158_2019
114 XXV_198_2020 UCHWAŁA NR XXV/198/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV „Biechów” i częściowo w obrębie XVI „Żukowice” 14 maja 2020 Dz.Urz.Woj.2020.3346 22 maja 2020 XXV_198_2020 XXV_198_2020 XXV_198_2020 XXV_198_2020 XXV_198_2020
115 XXV_199_2020 UCHWAŁA NR XXV/199/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 maja 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie 14 maja 2020 Dz.Urz.Woj.2020.3347 22 maja 2020 XXV_199_2020 XXV_199_2020 XXV_199_2020 XXV_199_2020 XXV_199_2020
116 XXX_232_2020 UCHWAŁA NR XXX/232/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020r. w sprawie w uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie 29 września 2020 Dz.Urz.Woj.2020.5691 16 października 2020 XXX_232_2020 XXX_232_2020 XXX_232_2020 XXX_232_2020 XXX_232_2020
117 XXX_233_2020 UCHWAŁA NR XXX/233/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020r. w sprawie w uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie 29 września 2020 Dz.Urz.Woj.2020.5692 16 października 2020 XXX_233_2020 XXX_233_2020 XXX_233_2020 XXX_233_2020 XXX_233_2020
118 XXX_234_2020 UCHWAŁA NR XXX/234/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie 29 września 2020 Dz.Urz.Woj.2020.5693 16 października 2020 XXX_234_2020 XXX_234_2020 XXX_234_2020 XXX_234_2020 XXX_234_2020
119 XXX_235_2020 UCHWAŁA NR XXX/235/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie 29 września 2020 Dz.Urz.Woj.2020.5694 16 października 2020 XXX_235_2020 XXX_235_2020 XXX_235_2020 XXX_235_2020 XXX_235_2020
120 XXX_236_2020 UCHWŁAŁA NR XXX/236/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Górka”-„Piastów” w Głogowie 29 września 2020 Dz.Urz.Woj.2020.5695 16 października 2020 XXX_236_2020 XXX_236_2020 XXX_236_2020 XXX_236_2020 XXX_236_2020
121 XXX_237_2020 UCHWAŁA NR XXX/237/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020r. w sprawie w uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie 29 września 2020 Dz.Urz.Woj.2020.5696 16 października 2020 XXX_237_2020 XXX_237_2020 XXX_237_2020 XXX_237_2020 XXX_237_2020
122 XXX_238_2020 UCHWAŁA NR XXX/238/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020r. w sprawie w uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i Kościuszki w Głogowie 29 września 2020 Dz.Urz.Woj.2020.5697 16 października 2020 XXX_238_2020 XXX_238_2020 XXX_238_2020 XXX_238_2020 XXX_238_2020
123 XXX_239_2020 UCHWAŁA NR XXX/239/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020r. w sprawie w uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie 29 września 2020 Dz.Urz.Woj.2020.5698 16 października 2020 XXX_239_2020 XXX_239_2020 XXX_239_2020 XXX_239_2020 XXX_239_2020
124 XXXI_244_2020 UCHWAŁA NR XXXI/244/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie w uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie 28 października 2020 Dz.Urz.Woj.2020.6107 12 listopada 2020 XXXI_244_2020 XXXI_244_2020 XXXI_244_2020 XXXI_244_2020 XXXI_244_2020
125 XXXI_245_2020 UCHWAŁA NR XXXI/245/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 października 2020r. w sprawie w uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w regionie ulic Polnej i T. Kościuszki w Głogowie 28 października 2020 Dz.Urz.Woj.2020.6108 12 listopada 2020 XXXI_245_2020 XXXI_245_2020 XXXI_245_2020 XXXI_245_2020 XXXI_245_2020
126 XXXI_246_2020 UCHWAŁA NR XXXI/246/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 października 2020r. w sprawie w uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Paulinów w Głogowie 28 października 2020 Dz.Urz.Woj.2020.6109 12 listopada 2020 XXXI_246_2020 XXXI_246_2020 XXXI_246_2020 XXXI_246_2020 XXXI_246_2020
127 XXXIII_265_2020 UCHWAŁA NR XXXIII/265/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich -jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 30 listopada 2020 Dz.Urz.Woj.2020.7126 18 grudnia 2020 XXXIII_265_2020 XXXIII_265_2020 XXXIII_265_2020 XXXIII_265_2020 XXXIII_265_2020
128 XXXVI_300_2021 UCHWAŁA NR XXXVI/300/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie 24 lutego 2021 Dz.Urz.Woj.2021.1235 11 marca 2021 XXXVI_300_2021 XXXVI_300_2021 XXXVI_300_2021 XXXVI_300_2021 XXXVI_300_2021
129 XLII_345_2021 UCHWAŁA NR XLII/345/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo-usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie 27 lipca 2021 Dz.Urz.Woj.2021.3747 6 sierpnia 2021 XLII_345_2021 XLII_345_2021 XLII_345_2021 XLII_345_2021 XLII_345_2021
130 XLIV_357_2021 UCHWAŁA NR XLIV/357/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym 11 Krzepów 29 września 2021 Dz.Urz.Woj.2021.3747 21 października 2021 XLIV_357_2021 XLIV_357_2021 XLIV_357_2021 XLIV_357_2021 XLIV_357_2021
131  XLIV_358_2021 UCHWAŁA NR XLIV/358/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym 14 Nosocice 29 września 2021 Dz.Urz.Woj.2021.4689 14 października 2021  XLIV_358_2021  XLIV_358_2021  XLIV_358_2021  XLIV_358_2021  XLIV_358_2021
132 XLIX_392_2021 UCHWAŁA NR XLIX/392/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłu miedziowego Głogów – Huta w Głogowie 30 listopada 2021 Dz.Urz.Woj.2021.6103 17 grudnia 2021 XLIX_392_2021 XLIX_392_2021 XLIX_392_2021 XLIX_392_2021 XLIX_392_2021
SUiKZP XLVI_378_202_stu UCHWAŁA NR XLVI/378/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Głogowa” 28 października 2021 - - XLVI_378_202_stu XLVI_378_202_stu XLVI_378_202_stu XLVI_378_202_stu XLVI_378_202_stu
133 LIII_457_2022 UCHWAŁA NR LIII/457/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 kwietnia 2022r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie 26 kwietnia 2022 Dz.Urz.Woj.2022.2688 16 maja 2022 LIII_457_2022 LIII_457_2022 LIII_457_2022 LIII_457_2022 LIII_457_2022
134 LIII_458_2022 UCHWAŁA NR LIII/458/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 kwietnia 2022r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie. 26 kwietnia 2022 Dz.Urz.Woj.2022.2689 16 maja 2022 LIII_458_2022 LIII_458_2022 LIII_458_2022 LIII_458_2022 LIII_458_2022
135 LIII_459_2022 UCHWAŁA NR LIII/459/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 kwietnia 2022r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłu miedziowego Głogów – Huta w Głogowie 26 kwietnia 2022 Dz.Urz.Woj.2022.2690 16 maja 2022 LIII_459_2022 LIII_459_2022 LIII_459_2022 LIII_459_2022 LIII_459_2022
136 LIV_468_2022 UCHWAŁA NR LIV/468/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 maja 2022r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie 31 maja 2022 Dz.Urz.Woj.2022.3144 10 czerwca 2022 LIV_468_2022 LIV_468_2022 LIV_468_2022 LIV_468_2022 LIV_468_2022
137 LVI_497_2022 UCHWAŁA NR LVI/497/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie 31 sierpnia 2022 Dz.Urz.Woj.2022.4495 22 września 2022 LVI_497_2022 LVI_497_2022 LVI_497_2022 LVI_497_2022 LVI_497_2022