Base Layer

project image

Title
Plany  

Projection
EPSG:2176 

Extent
5563852.21540000010281801, 5718059.76310000009834766, 5581510.57519999984651804, 5734032.79619999974966049

Web Map Service
WMS Url
WMTS Url


Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 Locating 

 Print 

 Measures

 Tooltip 

 Draw