Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Lp

Uchwała Data uchwalenia Dziennik
Urzędowy
Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Powierzchnia
[ha]
Pliki (podgląd) Uwagi
1 UCHWAŁA NR XXXIII/273/97
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 22 kwietnia 1997 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Głogowie
22 kwietnia 1997 Dz.Urz.Woj.
1997.11.114
22 maja 1997 42,08 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 17, 32 i 43
2 UCHWAŁA Nr XLI/309/97
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 25.11.1997 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu garaży przy Alei Kazimierza Wielkiego w Głogowie.
25 listopada 1997 Dz.Urz.Woj.
1997.35.441
17 grudnia 1997 2,00 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
 
3 UCHWAŁA NR XLVII/382/98
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 24 marca 1998 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Nosocice – Krzepów w Głogowie
24 marca 1998 Dz.Urz.Woj.
1998.10.86
11 maja 1998 104,06 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 31 i 65
4 UCHWAŁA NR XLVII/383/98
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 24.03.1998 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Kopernika” w Głogowie
24 marca 1998 Dz.Urz.Woj.
1998.10.87
11 maja 1998 95,46 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 25, 44, 59, 70, 81 i 99
5 UCHWAŁA NR XLVII/384/98
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 24 marca 1998 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i zieleni publicznej rejon Osiedla Paulinów w Głogowie
24 marca 1998 Dz.Urz.Woj.
1998.10.88
11 maja 1998 9,38 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plan nr 51
6 UCHWAŁA NR XLVII/385/98
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 24 marca 1998 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Legnickiej i Obrońców Pokoju w Głogowie
24 marca 1998 Dz.Urz.Woj.
1998.10.89
11 maja 1998 6,71 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 19 i 61
7 UCHWAŁA NR XLVII/386/98
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 24 marca 1998 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Polnej i T. Kościuszki w Głogowie
24 marca 1998 Dz.Urz.Woj.
1998.10.90
11 maja 1998 18,95 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 21, 35 i 45
8 UCHWAŁA NR XLVII/387/98
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 24.03.1998 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych ŻARKÓW - PIASTÓW ŚL. (jednostka D) w Głogowie
24 marca 1998 Dz.Urz.Woj.
1998.10.91
11 maja 1998 67,58 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 57, 72, 87, 91 i 101
9 UCHWAŁA NR XLVII/388/98
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 24 marca 1998 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie
24 marca 1998 Dz.Urz.Woj.
1998.10.92
11 maja 1998 107,89 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plan nr 77
10 UCHWAŁA NR XLVII/389/98
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 24 marca 1998 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie
24 marca 1998 Dz.Urz.Woj.
1998.10.93
11 maja 1998 84,41 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 41, 48, 90 i 105
11 UCHWAŁA NR XLVII/390/98
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 24 marca 1998 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
24 marca 1998 Dz.Urz.Woj.
1998.10.94
11 maja 1998 65,03 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 42, 46, 63, 78, 85, 100 i 108
12 UCHWAŁA NR XLVIII/406/98
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 21 kwietnia 1998 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Złota Podkowa” w Głogowie
21 kwietnia 1998 Dz.Urz.Woj.
1998.13.100
5 czerwca 1998 58,19 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 40, 54, 62, 76, 94 i 221
13 UCHWAŁA NR XLVIII/407/98
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 21 kwietnia 1998 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Górka”- „Piastów” w Głogowie
21 kwietnia 1998 Dz.Urz.Woj.
1998.19.163
2 lipca 1998 62,31 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 38, 52, 67, 82 i 96
14 UCHWAŁA NR XLIX/419/98
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 19 maja 1998 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Hutnik I” - „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie
19 maja 1998 Dz.Urz.Woj.
1998.13.101
5 czerwca 1998 156,60 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 20, 28, 30, 56, 68, 92 i 102
15 UCHWAŁA NR XLIX/420/98
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 19 maja 1998 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry - T. Kościuszki” w Głogowie
19 maja 1998 Dz.Urz.Woj.
1998.15.105
19 czerwca 1998 48,49 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 55, 66, 80 i 103
16 UCHWAŁA NR IV/34/98
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 29 grudnia 1998 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
29 grudnia 1998 Dz.Urz.Woj.
1999.3.76
8 marca 1999 33,55 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 53, 73 i 97
17 UCHWAŁA NR III/29/98
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 12 grudnia 1998 r.
w sprawie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Głogowie
12 grudnia 1998 Dz.Urz.Woj.
1999.5.145
22 marca 1999 7,89 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 43
18 UCHWAŁA Nr V/45/99
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 23 lutego 1999 roku.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
23 lutego 1999 Dz.Urz.Woj.
1999.15.695
25 czerwca 1999 128,51 Tekst planu
Rysunek 1
Rysunek 2
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 26, 37, 49, 53, 71, 79, 86, 98 i 118
19 UCHWAŁA Nr XVI/241/2000
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 22 lutego 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr nr 359, 357/3, 357/4 oraz części działek nr nr 357/2, 656 i 658 położonych w obrębie geodezyjnym 6 - "Hutnik" w Głogowie
22 lutego 2000 Dz.Urz.Woj.
2000.30.501
21 sierpnia 2000 0,37 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
 
20 UCHWAŁA Nr XVII/242/2000
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 22 lutego 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr nr 362, 366/1 i 370 położonych w obrębie "Hutnik" w Głogowie
22 lutego 2000 Dz.Urz.Woj.
2000.27.429
28 lipca 2000 0,51 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
 
21 UCHWAŁA Nr XVII/259/2000
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 28 marca 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr nr 500/2, (uprzednio część działki nr 500), 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 540 (uprzednio część działki nr 500 i 521), części działek nr nr 521/2 (uprzednio część działki nr 521) i 573 (uprzednio część działki nr 487) położonych w obrębie V "Kościuszki" w Głogowie.
28 marca 2000 Dz.Urz.Woj.
2000.30.502
21 sierpnia 2000 0,62 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
 
22 UCHWAŁA NR XVII/264/2000
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 28 marca 2000 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie
28 marca 2000 Dz.Urz.Woj.
2000.29.489
10 sierpnia 2000 126,48 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 39, 60 i 74
23 UCHWAŁA NR XXI/294/2000
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 19 września 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zewnętrznej obwodnicy drogowej miasta Głogowa na odcinku od osiedla Górka do wlotu do drogi wojewódzkiej nr 292
19 września 2000 Dz.Urz.Woj.
2000.54.817
29 grudnia 2000 13,67 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
 
24 UCHWAŁA Nr XXI/295/2000
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 19 września 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie
19 września 2000 Dz.Urz.Woj.
2001.2.28
23 stycznia 2001 94,31 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 88, 93 i 118
25 UCHWAŁA Nr XXI/296/2000
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 19 IX 2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Kopernik” w Głogowie u zbiegu ulic Galileusza-Plutona
19 września 2000 Dz.Urz.Woj.
2001.2.29
23 stycznia 2001 0,48 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plan nr 99
26 UCHWAŁA Nr XXVI/344/2001
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 6 lutego 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
6 lutego 2001 Dz.Urz.Woj.
2001.29.299
9 kwietnia 2001 1,10 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
 
27 UCHWAŁA NR XXIX/377/2001
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 29 maja 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie
29 maja 2001 Dz.Urz.Woj.
2001.95.1250
14 sierpnia 2001 203,48 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 69, 83 i 225
28 UCHWAŁA Nr XXIX/381/2001
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 29 maja 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie u zbiegu ulic Norwida i Budowlanych
29 maja 2001 Dz.Urz.Woj.
2001.95.1251
14 sierpnia 2001 0,24 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
 
29 UCHWAŁA Nr XXXII/407/2001
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 25 września 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Samotna – Gomółki w Głogowie
25 września 2001 Dz.Urz.Woj.
2001.157.2165
27 listopada 2001 1,02 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
 
30 UCHWAŁA Nr XXXII/408/2001
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 25 września 2001 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
25 września 2001 Dz.Urz.Woj.
2001.157.2166
27 listopada 2001 0,38 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
 
31 UCHWAŁA Nr XXXII/409/2001
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 25 września 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Nosocice - Krzepów w Głogowie
25 września 2001 Dz.Urz.Woj.
2001.157.2167
27 listopada 2001 0,28 Tekst planu
Rysunek 1
Rysunek 2
Metadane
 
32 UCHWAŁA Nr XXXII/410/2001
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 25 września 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Głogowie
25 września 2001 Dz.Urz.Woj.
2001.157.2168
27 listopada 2001 17,26 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
 
33 UCHWAŁA Nr XXXVI/468/2002
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 19 lutego 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Głogowie między ul. Paulinów, ciągiem pieszym z Głogowa do glinianki w Ruszowicach oraz ulicami: Marszałka Józefa Piłsudskiego (dawniej Obwodowa), Legnicką
19 lutego 2002 Dz.Urz.Woj.
2002.70.1353
7 maja 2002 28,16 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
 
34 UCHWAŁA Nr XXXVI/469/2002
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 19 lutego 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV “Biechów” i częściowo w obrębie XVI “Żukowice”
19 lutego 2002 Dz.Urz.Woj.
2002.80.1419
13 maja 2002 178,85 Tekst planu
Rysunek 1
Rysunek 2
Legenda
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 36 i 64
35 UCHWAŁA Nr XXXVII/481/2002
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 19 marca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Polnej i Kościuszki w Głogowie
19 marca 2002 Dz.Urz.Woj.
2002.63.1277
29 kwietnia 2002 0,41 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
 
36 UCHWAŁA Nr XXXVII/486/2002
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 19 kwietnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/469/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 lutego 2002 r. uchwalającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV “Biechów” i częściowo w obrębie XVI “Żukowice”
19 kwietnia 2002 Dz.Urz.Woj.
2002.80.1420
13 maja 2002 178,85 Tekst planu
37 UCHWAŁA Nr XXXIX/488/2002
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 28 maja 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
28 maja 2002 Dz.Urz.Woj.
2002.163.2229
29 lipca 2002 0,50 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
 
38 UCHWAŁA Nr XXXIX/490/2002
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 28 maja 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Górka – Piastów Śląskich w Głogowie
28 maja 2002 Dz.Urz.Woj.
2002.163.2230
29 lipca 2002 11,68 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 52, 67, 82, 89 i 96
39 UCHWAŁA NR XXXIX/491/2002
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 28 maja 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie
28 maja 2002 Dz.Urz.Woj.
2002.163.2231
29 lipca 2002 2,50 Tekst planu
Rysunek 1
Rysunek 2
Metadane
 
40 UCHWAŁA NR IV/27/2002
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Złota Podkowa” w Głogowie
30 grudnia 2002 Dz.Urz.Woj.
2003.18.506
28 lutego 2003 5,13 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 62 i 76
41 UCHWAŁA NR VII/55/2003
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo – składowej w Głogowie
29 kwietnia 2003 Dz.Urz.Woj.
2003.77.1648
10 czerwca 2003 1,82 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
W całości zmieniony przez plan nr 90
42 UCHWAŁA Nr VII/56/2003
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Głogowa
29 kwietnia 2003 Dz.Urz.Woj.
2003.77.1649
10 czerwca 2003 1,48 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plan nr 100
43 UCHWAŁA NR XI/89/2003
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 30 września 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Głogowie
30 września 2003 Dz.Urz.Woj.
2003.216.3089
27 listopada 2003 7,75 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
 
44 UCHWAŁA NR XI/90/2003
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 30 września 2003 r.
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernik” w Głogowie
30 września 2003 Dz.Urz.Woj.
2003.216.3090
27 listopada 2003 7,66 Tekst planu
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
Rysunek 4
Rysunek 5
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 81 i 99
45 UCHWAŁA Nr XXVII/224/2005
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 10 lutego 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i Kościuszki w Głogowie
10 lutego 2005 Dz.Urz.Woj.
2005.56.1199
29 marca 2005 10,42 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
 
46 UCHWAŁA Nr XXVIII/240/2005
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 19 kwietnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
19 kwietnia 2005 Dz.Urz.Woj.
2005.95.2073
30 maja 2005 2,86 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plan nr 100
47 UCHWAŁA Nr XXVIII/241/2005
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 19 kwietnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie - dz. nr 83
19 kwietnia 2005 Dz.Urz.Woj.
2005.95.2074
30 maja 2005 0,45 Tekst planu
Rysunek planu
Uchwała uchylona przez WSA
48 UCHWAŁA Nr XXVIII/242/2005
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 19 kwietnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie
19 kwietnia 2005 Dz.Urz.Woj.
2005.97.2132
31 maja 2005 8,43 Tekst planu
Rysunek 1
Rysunek 2
Metadane
 
49 UCHWAŁA Nr XXVIII/243/2005
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 19 kwietnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
19 kwietnia 2005 Dz.Urz.Woj.
2005.97.2133
31 maja 2005 4,45 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plan nr 98
50 UCHWAŁA Nr XXIX/252/2005
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 31 maja 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, położonych pomiędzy liniami PKP w Głogowie, w obrębach I – „Nadodrze” i XV – „Biechów”
31 maja 2005 Dz.Urz.Woj.
2005.127.2604
14 lipca 2005 10,6 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
 
51 UCHWAŁA Nr XXXIII/287/2005
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 3 listopada 2005 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i zieleni publicznej (część działki nr 188) rejonu osiedla Paulinów w Głogowie
3 listopada 2005 Dz.Urz.Woj.
2005.263.4650
29 grudnia 2005 0,41 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
 
52 UCHWAŁA Nr XXXVII/330/2006
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 07.02.2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Górka - Piastów Śląskich w Głogowie
07 lutego 2006 Dz.Urz.Woj.
2006.59.934
20 marca 2006 10,49 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez play nr 82 i 96
53 UCHWAŁA Nr XL/359/2006
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 06.06.2006 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1,C2,E1,E2 w Głogowie
06 czerwca 2006 Dz.Urz.Woj.
2006.146.2244
19 lipca 2006 25,46 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 73, 97 i 106
54 UCHWAŁA Nr V/38/2007
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 27.03.2007 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie
27 marca 2007 Dz.Urz.Woj.
2007.117.1546
17 maja 2007 27,96 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 76, 94 i 221
55 UCHWAŁA Nr V/39/2007
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 27.03.2007 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chrobry - T.Kościuszki w Głogowie
27 marca 2007 Dz.Urz.Woj.
2007.117.1547
17 maja 2007 2,60 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 66, 80 i 103
56 UCHWAŁA Nr V/40/2007
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 27.03.2007 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji i usług w rejonie ulic Henryka Głogowskiego i Władysława Łokietka oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I - Hutnik II - Słoneczne - Sportowe" w Głogowie
27 marca 2007 Dz.Urz.Woj.
2007.117.1548
17 maja 2007 6,71 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 68, 92 i 102
57 UCHWAŁA Nr V/41/2007
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 27.03.2007 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków - Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie
27 marca 2007 Dz.Urz.Woj.
2007.117.1549
17 maja 2007 3,89 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 91 i 101
58 UCHWAŁA Nr V/42/2007
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 27.03.2007 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, położonych w Głogowie przy ulicy Krochmalnej
27 marca 2007 Dz.Urz.Woj.
2007.117.1550
17 maja 2007 5,89 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
 
59 UCHWAŁA Nr XIV/127/2007
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kopernik w Głogowie
28 grudnia 2007 Dz.Urz.Woj.
2008.52.697
27 lutego 2008 2,6 Tekst planu
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 81 i 99
60 UCHWAŁA Nr XV/143/2008
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 26 lutego 2008 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie
26 lutego 2008 Dz.Urz.Woj.
2008.177.1991
25 czerwca 2008 15,21 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plan nr 74
61 UCHWAŁA Nr XV/144/2008
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 26 lutego 2008 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Legnickiej i Obrońców Pokoju w Głogowie
26 lutego 2008 Dz.Urz.Woj.
2008.177.1992
25 czerwca 2008 1,31 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
 
62 UCHWAŁA Nr XIX/177/2008
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Złota Podkowa" w Głogowie
24 czerwca 2008 Dz.Urz.Woj.
2008.224.2519
25 sierpnia 2008 4,78 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plan nr 76
63 UCHWAŁA Nr XIX/178/2008
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
24 czerwca 2008 Dz.Urz.Woj.
2008.224.2520
25 sierpnia 2008 3,65 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plan nr 78 i 85
64 UCHWAŁA Nr XIX/179/2008
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie XV "Biechów" i częściowo w obrębie XVI "Żukowice" w Głogowie
24 czerwca 2008 Dz.Urz.Woj.
2008.238.2598
05 września 2008 21,99 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
 
65 UCHWAŁA Nr XXX/264/2009
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Nosocice - Krzepów w Głogowie
31 marca 2009 Dz.Urz.Woj.
2009.91.1940
22 maja 2009 17,11 Tekst planu
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
Metadane
 
66 UCHWAŁA Nr XXXIII/293/2009
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Chrobry - Kościuszki w Głogowie
30 czerwca 2009 Dz.Urz.Woj.
2009.143.2832
01 września 2009 1,43 Tekst planu
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
Metadane
Częściowo zmieniony przez plan nr 80
67 UCHWAŁA Nr XXXIII/294/2009
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Górka - Piastów Śląskich w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr geod. 47/1, 48/1 i 48/3 obręb 12 - Górkowo w Głogowie
30 czerwca 2009 Dz.Urz.Woj.
2009.147.2860
07 września 2009 16,18 Tekst planu
Rysunek 1
Rysunek 2
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 82 i 89
68 UCHWAŁA Nr XXXIII/295/2009
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Hutnik I - Hutnik II - Słoneczne - Sportowe w Głogowie
30 czerwca 2009 Dz.Urz.Woj.
2009.143.2833
01 września 2009 2,09 Tekst planu
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
Rysunek 4
Metadane
Częściowo zmieniony przez plan nr 92
69 UCHWAŁA Nr XXXVI/321/2009
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 27 października 2009 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług i komunikacji w rejonie ulic Rudnowskiej i Kolejowej w Głogowie
27 października 2009 Dz.Urz.Woj.
2010.4.71
11 stycznia 2010 49,18 Tekst planu
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
Rysunek 4
Metadane
Częściowo zmieniony przez plan nr 83
70 UCHWAŁA Nr XXXIX/347/2009
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Kopernik" w Głogowie
24 listopada 2009 Dz.Urz.Woj.
2010.16.242
29 stycznia 2010 1,29 Tekst planu
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
Metadane
Częściowo zmieniony przez plan nr 81
71 UCHWAŁA Nr XLI/358/2009
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
29 grudnia 2009 Dz.Urz.Woj.
2010.48.718
16 marca 2010 13,06 Tekst planu
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
Rysunek 4
Rysunek 5
Rysunek 6
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 79, 95 , 98 i 118
72 UCHWAŁA Nr XLIX/410/2010
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków - Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie
29 czerwca 2010 Dz.Urz.Woj.
2010.155.2415
26 sierpnia 2010 15,82 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plany nr 87 i 91
73 UCHWAŁA Nr LIII/439/2010
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
26 października 2010 Dz.Urz.Woj.
2011.5.46
07 stycznia 2011 7,68 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Częściowo zmieniony przez plan nr 106
74 UCHWAŁA Nr LIII/440/2010
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie
26 października 2010 Dz.Urz.Woj.
2011.5.47
07 stycznia 2011 0,48 Tekst planu
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
Metadane
 
75 UCHWAŁA Nr XI/57/11
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 30 maja 2011 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
30 maja 2011 Dz.Urz.Woj.
2011.188.3203
09 września 2011 9,28 Tekst planu
Rysunek planu
Uchwała uchylona przez WSA
76 UCHWAŁA Nr XVI/85/11
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 13 września 2011 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Złota Podkowa oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod wielkopowierzchniowe obiekty handlowe przy ul. Henryka Głogowskiego w Głogowie
13 września 2011 Dz.Urz.Woj.
2011.234.4048
17 listopada 2011 11,76 Tekst planu
Rysunek 1
Rysunek 2
Metadane
Częściowo zmieniony przez plan nr 94, 109 221
77 UCHWAŁA Nr XVI/86/11
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 13 września 2011 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie
13 września 2011 Dz.Urz.Woj.
2011.234.4049
17 listopada 2011 47,28 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
 
78 UCHWAŁA Nr XXI/119/11
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 5 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo – usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
05 grudnia 2011 Dz.Urz.Woj.
2012.787
23 lutego 2012 8,53 Tekst planu
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
Rysunek 4
Rysunek 5
Metadane
Niektóre ustalenia uchylone przez WSA
Częściowo zmieniony przez plan nr 104
79 UCHWAŁA Nr XXVI/164/12
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
20 marca 2012 Dz.Urz.Woj.
2012.1750
14 maja 2012 0,40 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
 
80 UCHWAŁA Nr XXVI/165/12
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry-Kościuszki” w Głogowie
20 marca 2012 Dz.Urz.Woj.
2012.1751
14 maja 2012 0,65 Tekst planu
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
Rysunek 4
Rysunek 5
Metadane
 
81 UCHWAŁA Nr XXVI/166/12
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika” w Głogowie
20 marca 2012 Dz.Urz.Woj.
2012.1541
25 kwietnia 2012 2,31 Tekst planu
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
Rysunek 4
Rysunek 5
Rysunek 6
Rysunek 7
Metadane
 
82 UCHWAŁA Nr XXX/183/12
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 5 czerwca 2012 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie
05 czerwca 2012 Dz.Urz.Woj.
2012.3174
18 września 2012
5,18 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Niektóre ustalenia uchylone wyrokiem NSA
Częściowo zmieniony przez plan nr 89
83 UCHWAŁA Nr XXX/184/12
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 5 czerwca 2012 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zamkniętego w rejonie ul. Kolejowej w Głogowie
05 czerwca 2012 Dz.Urz.Woj.
2012.4261
27 listopada 2012 13,90 Tekst planu
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
Rysunek 4
Metadane
Niektóre ustalenia uchylone przez WSA
84 UCHWAŁA Nr XXXVI/225/12
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 20 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków - Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie
20 listopada 2012 Dz.Urz.Woj.
2013.1272
22 lutego 2013 5,12 Tekst planu
Rysunek planu
Uchwała uchylona wyrokiem WSA
85 UCHWAŁA Nr XXIV/200/16
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 6 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
06 lipca 2016 Dz.Urz.Woj.
2016.3665
20 lipca 2016 0,17 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
 
86 UCHWAŁA NR XXXII/298/17
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 07 lutego 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
07 lutego 2017 Dz.Urz.Woj.
2017.883
22 lutego 2017 1,03 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
87 UCHWAŁA NR XXXIV/326/17
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część I
30 marca 2017 Dz.Urz.Woj.
2017.2406
11 maja 2017 2,49 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Niektóre ustalenia uchylone wyrokiem WSA
88 UCHWAŁA NR XXXVII/371/17
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 17 lipca 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie
17 lipca 2017 Dz.Urz.Woj.
2017.3378
25 lipca 2017 0,75 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
89 UCHWAŁA NR XXXIX/391/17
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 19 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie
19 września 2017 Dz.Urz.Woj.
2017.3984
29 września 2017 1,45 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
90 UCHWAŁA NR XXXIX/392/17
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 19 września 2017r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie
19 września 2017 Dz.Urz.Woj.
2017.3985
29 września 2017 33,19 Tekst planu
Rysunek 1
Rysunek 2
Metadane
91 UCHWAŁA NR XXXIX/393/17
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 19 września 2017r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część II
19 września 2017 Dz.Urz.Woj.
2017.3986
29 września 2017 3,27 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
92 UCHWAŁA NR XXXIX/394/17
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 19 września 2017r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie – część I
19 września 2017 Dz.Urz.Woj.
2017.3987
29 września 2017 0,55 Tekst planu
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
Rysunek 4
Rysunek 5
Metadane
93 UCHWAŁA NR XLIV/434/17
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie
28 grudnia 2017 Dz.Urz.Woj.
2018.509
02 lutego 2018 15,50 Tekst planu
Rysunek 1
Rysunek 2
Metadane
94 UCHWAŁA NR XLIV/435/17
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie
28 grudnia 2017 Dz.Urz.Woj.
2018.345
22 stycznia 2018 1,52 Tekst planu
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
Rysunek 4 Metadane
95 UCHWAŁA NR XLIV/436/17
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie – część I
28 grudnia 2017 Dz.Urz.Woj.
2018.346
22 stycznia 2018 0,06 Tekst planu
Rysunek planu Metadane
96 UCHWAŁA NR XLIV/437/17
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie
28 grudnia 2017 Dz.Urz.Woj.
2018.347
22 stycznia 2018 43,60 Tekst planu
97 UCHWAŁA NR XLV/447/18
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
16 stycznia 2018 Dz.Urz.Woj.
2018.418
26 stycznia 2018 24,23 Tekst planu
98 UCHWAŁA NR XLV/448/18
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
16 stycznia 2018 Dz.Urz.Woj.
2018.419
26 stycznia 2018 125,17 Tekst planu
99 UCHWAŁA NR XLV/449/18
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kopernika w Głogowie
16 stycznia 2018 Dz.Urz.Woj.
2018.420
26 stycznia 2018 91,65 Tekst planu
100 UCHWAŁA NR XLV/450/18
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
16 stycznia 2018 Dz.Urz.Woj.
2018.421
26 stycznia 2018 58,63 Tekst planu
101 UCHWAŁA NR XLV/451/18
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie
16 stycznia 2018 Dz.Urz.Woj.
2018.422
26 stycznia 2018 54,08 Tekst planu
102 UCHWAŁA NR XLV/452/18
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
16 stycznia 2018 Dz.Urz.Woj.
2018.423
26 stycznia 2018 152,50 Tekst planu
103 UCHWAŁA NR XLV/453/18
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry – T. Kościuszki” w Głogowie
16 stycznia 2018 Dz.Urz.Woj.
2018.424
26 stycznia 2018 46,54 Tekst planu
104 UCHWAŁA NR XLVIII/485/18
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo – usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
26 marca 2018 Dz.Urz.Woj.
2018.2101
17 kwietnia 2018 8,53 Tekst planu
105 UCHWAŁA Nr XLIX/496/18
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie
24 kwietnia 2018 Dz.Urz.Woj.
2018.2585
15 maja 2018 1,08 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
106 UCHWAŁA Nr XLIX/497/18
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
24 kwietnia 2018 Dz.Urz.Woj.
2018.2586
15 maja 2018 2,48 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
107 UCHWAŁA Nr LI/513/18
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłu miedziowego Głogów - Huta w Głogowie
18 czerwca 2018 Dz.Urz.Woj.
2018.3410
5 lipca 2018 1220,44 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
108 UCHWAŁA Nr LIII/530/18
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
11 września 2018 Dz.Urz.Woj.
2018.4570
24 września 2018 0,24 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
 
109 UCHWAŁA Nr X/104/19
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Złota Podkowa w Głogowie
26 czerwca 2019 Dz.Urz.Woj.
2019.4452
15 lipca 2019 11,76 Tekst planu
 
110 UCHWAŁA Nr II/10/18
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry – T.Kościuszki” w Głogowie
29 listopada 2018 Dz.Urz.Woj.
2018.6204
12 grudzień 2018 1,93 Tekst planu
Rysunek planu
Rysunek planu
Metadane
111 UCHWAŁA Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Kopernika" w Głogowie – etap I 29 listopada 2018 Dz.Urz.Woj.
2018.6300
17 grudzień 2018 7,16 Tekst planu
Rysunek planu
Rysunek planu
Metadane
112 UCHWAŁA Nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie 27 lutego 2019 Dz.Urz.Woj.
2019.1818
18 marca 2019 1.64 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
113 UCHWAŁA Nr VII/71/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 marca 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Hutnik I" - "Hutnik II" - "Słoneczne" - "Sportowe" w Głogowie 27 marca 2019 Dz.Urz.Woj.
2019.1818
18 kwietnia 2019 0.79 Tekst planu
Rysunek planu
Rysunek planu
Metadane
114 UCHWAŁA Nr XV/140/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 października 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie 24 października 2019 Dz.Urz.Woj.
2019.6303
7 listopada 2019 0.56 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
115 UCHWAŁA Nr XVIII/159/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie 18 grudnia 2019 Dz.Urz.Woj.
2019.6303
7 styczeń 2020 0.45 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
116 Uchwała nr XXV/198/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV „Biechów” i częściowo w obrębie XVI „Żukowice” 14 maja 2020 Dz.Urz.Woj.
2020.3346
22 maja 2020 84.49 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
117 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie 14 maja 2020 Dz.Urz.Woj.
2020.3347
22 maja 2020 0.56 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
118 w sprawie w uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie 29 września 2020 Dz.Urz.Woj.
2020.5691
16 października 2020 Tekst planu
119 w sprawie w uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie 29 września 2020 Dz.Urz.Woj.
2020.5692
16 października 2020 Tekst planu
120 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie 29 września 2020 Dz.Urz.Woj.
2020.5693
16 października 2020 3.61 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
121 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie 29 września 2020 Dz.Urz.Woj.
2020.5694
16 października 2020 Tekst planu
122 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Górka”-„Piastów” w Głogowie 29 września 2020 Dz.Urz.Woj.
2020.5695
16 października 2020 0.008 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
123 w sprawie w uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie 29 września 2020 Dz.Urz.Woj.
2020.5696
16 października 2020 0.007 Tekst planu
Rysunek planu
Rysunek planu
Metadane
124 w sprawie w uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wrejonie ulic Polnej i Kościuszki w Głogowie 29 września 2020 Dz.Urz.Woj.
2020.5697
16 października 2020 1.58 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
125 w sprawie w uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie 29 września 2020 Dz.Urz.Woj.
2020.5698
16 października 2020 Tekst planu
126 w sprawie w uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie 28 października 2020 Dz.Urz.Woj.
2020.6107
12 listopada 2020 0.49 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
127 w sprawie w uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w regionie ulic Polnej i T.Kościuszki w Głogowie 28 października 2020 Dz.Urz.Woj.
2020.6108
12 listopada 2020 3.18 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
128 w sprawie w uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Paulinow w Głogowie 28 października 2020 Dz.Urz.Woj.
2020.6109
12 listopada 2020 0.18 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
129 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich -jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 30 listopada 2020 Dz.Urz.Woj.
2020.7126
18 grudnia 2020 7.46 Tekst planu
Rysunek planu
Metadane
Niektóre ustalenia uchylone przez Wojewodę
130 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie 24 lutego 2021 Dz.Urz.Woj.
2021.1235
11 marca 2021 7.46 Tekst planu
Rysunek planu 1
Rysunek planu 2
Rysunek planu 3
Metadane APP
131 w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo-usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie 27 lipca 2021 Dz.Urz.Woj.
2021.3747
6 sierpnia 2021 Tekst planu
Rysunek planu 1
Rysunek planu 2
Rysunek planu 3
Metadane APP