Uchwała Nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa

Tekst uchwały nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r.

Rok: 2017

- 73 KB


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głogowa

Tekst zmiany studium - załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r.

Rok: 2017

- 2,73 MB


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głogowa

Uwarunkowania przestrzenne miasta Głogowa - załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r.

Rok: 2017

- 28 MB


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głogowa

Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa - załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r.

Rok: 2017

- 31 MB


Plansze studium z georeferencją