Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miejskiej Głogów na lata 2013-2027

Energoekspert sp. z o.o.

Rok: 2017

- 5,65 MB

 

 


BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ DLA MIASTA GŁOGOWA

wraz z analizami opracowany na potrzeby zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Głogowa”

Rok: 2016

- 8,17 MB


Lokalny Program Rewitalizacji miasta Głogowa na lata 2016-2020

EU-Consult Sp. z o.o.

Rok: 2016

- 8,6 MB


Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Głogowa

Przyjęty Uchwałą Nr XIII/101/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2015 r.

Rok: 2015

- 3,09 MB


Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Głogów na lata 2014-2026

REFUNDA Sp. z o.o.

Rok: 2014

- 2,94 MB


Strategia Rozwoju Miasta Głogowa na lata 2012-2026

Rada Konsultacyjna do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Głogowa

Rok: 2012

- 190 KB


Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w latach 2011-2014

DPiA

Rok: 2014

- 3,41 MBEkofizjografia Głogowa

Tekst i mapy; Biuro Planowania i Doradztwa Strategicznego sp. z o.o.

Rok: 2005

- 11,5 MB + 28,9 MB (mapy)


Wstępne warianty lokalizacji obwodnicy miejskiej w ciągu drogi krajowej nr 12

Mapa; DPiA

Rok: 2008

- 2,8 MB


Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Głogowa

Agencja Rozwoju Regionalnego "Arleg" S.A.

Rok: 2004

- 2,4 MB


e-Głogów - strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie

Bogusław Dyduch

Rok: 2005

- 1,4 MB


Strategia Integracji Społecznej dla Miasta Głogowa na lata 2006-2020

International Institute of Poverty, prof. dr hab. Danuta Zalewska

Rok: 2006

- 1,3 MB


Restytucja Starego Miasta w Głogowie

WRM. Krzysztof Orzechowski

Rok: 2010

- 61 MB


Odbudowa Starego Miasta

Antoni Bok

Rok: 2003

- 4,93 MB


Odbudowa Starego Miasta. Zarys procesu do 2005 r.

Referat; Edyta Wojtowicz, DPiA

Rok: 2005

- 1,4 MB


Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Głogowa 2020-2023

Katarzyna Żmuda-Szklarzewska

Rok: 2021

- 5 MB


Program Ochrony Zieleni

Tekst

Rok: 2005

- 230 KB


Miejski Program Ochrony Środowiska

Tekst

Rok: 1998

- 9,7 MB


Uchwała intencyjna w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Głogowa

Rysunek

Rok: 2011

- 1,4 MBPlan Aglomeracji "Głogów"

Tekst i mapa; WRM

Rok: 2009

- 120 KB + - 644 KB (mapa)


Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020

Tekst; PWiK w Głogowie

Rok: 2015

- 4,25 MB