Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miejskiej Głogów na lata 2013-2027

Energoekspert sp. z o.o. - tekst i mapy

Rok: 2013

- 4,65 MB + 3,65 MB (mapy)


Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2019

Tekst; PWiK w Głogowie

Rok: 2014

- 261 KB


Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2018

Tekst; PWiK w Głogowie

Rok: 2013

- 76 KB


Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2017

Tekst; PWiK w Głogowie

Rok: 2012

- 120 KB


Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2016

Tekst; PWiK w Głogowie

Rok: 2011

- 72 KB


Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w latach 2007-2010

DPiA

Rok: 2010

- 21 MB


Lokalny Program Rewitalizacji miasta Głogowa na lata 2007-2013

Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.

Rok: 2009

- 2,9 MB


Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Głogowa 2012-2015

Projektowanie Architektoniczne Gabriela Zając-Kowalczyk

Rok: 2012

- 3,0 MB


Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Głogowa 2007-2011

Tekst; Projektowanie Architektoniczne Jacek Kowalczyk

Rok: 2007

- 640 KB


Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Głogowa 2007-2011

Mapa; Projektowanie Architektoniczne Jacek Kowalczyk

Rok: 2007

- 3,5 MB


Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w latach 2003-2006

DPiA

Rok: 2006

- 17 MB


Uchwała Nr XLVIII/390/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa

Tekst uchwały nr XLVIII/390/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 maja 2010 r.

Rok: 2010

- 33 KB


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głogowa

Tekst zmiany studium - załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/390/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 maja 2010 r.

Rok: 2010

- 1,9 MB


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głogowa

Uwarunkowania przestrzenne miasta Głogowa - załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/390/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 maja 2010 r.

Rok: 2010

- 10 MB


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głogowa

Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa - załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII/390/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 maja 2010 r.

Rok: 2010

- 10 MB


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głogowa

Zmiany w kierunkach zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa

Rok: 2010

- 8 MB


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głogowa

Tekst zmiany studium - załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/307/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2005 r.

Rok: 2005

- 1,25 MB


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głogowa

Uwarunkowania przestrzenne miasta Głogowa - załącznik nr 2A do uchwały nr XXXV/307/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2005 r.

Rok: 2005

- 2,1 MB


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głogowa

Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa - załącznik nr 2B do uchwały nr XXXV/307/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2005 r.

Rok: 2005

- 2,2 MB


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głogowa

Wytyczne konserwatorskie dla miasta Głogowa - załącznik nr 2C do uchwały nr XXXV/307/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2005 r.

Rok: 2005

- 1,5 MB


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głogowa

Infrastruktura Techniczna - załącznik nr 2D do uchwały nr XXXV/307/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2005 r.

Rok: 2005

- 1,9 MB


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głogowa

Problematyka realizacji polityki przestrzennej miasta Głogowa - załącznik nr 2E do uchwały nr XXXV/307/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2005 r.

Rok: 2005

- 1,9 MB


Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Głogów

Tekst planu

Rok: 2004

- 395 KB


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głogowa

Tekst studium

Rok: 1998

- 3,1 MB


Strategia Rozwoju Głogowa

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Rok: 1998

- 198 KB


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głogowa

Tekst studium

Rok: 1998

- 1,2 MB


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głogowa

Diagnoza stanu istniejącego - zasady przekształceń zagospodarowania

Rok: 1998

- 1,95 MB


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głogowa

Kierunki rozwoju przestrzennego

Rok: 1998

- 1,78 MB


Aktualizacja Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Struktura Przestrzenna i Komunikacja

Rok: 1993

- 2 MB


Koncepcja aktualizacji ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego

Opis do koncepcji planu

Rok: 1993

- 2 MB


Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego

Aneks nr 2 do opisu stanu istniejącego

Rok: 1992

- 2,58 MB


Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego

Aneks do opisu stanu istniejącego

Rok: 1990

- 1,38 MB


Koncepcja odbudowy budynku północnego w bloku śródrynkowym

Rysunki

Rok: 1988

- 2,36 MB


Założenia do aktualizacji Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Biuro Projektów Zagospodarowania Przestrzennego "Agloprojekt" w Legnicy

Rok: 1987

- 35,4 MB


Aktualizacja Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Opis stanu istniejącego

Rok: 1986

- 10,4 MB


Aktualizacja Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Analiza stanu realizacji obowiązującego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta

Rok: 1986

- 2,1 MB


Szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum Głogowa

Tekst planu

Rok: 1983

- 3,73 MB


Szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum Głogowa

Rysunek planu

Rok: 1983

- 0,4 MB


Stare Miasto - Plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego

Rysunki, Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych "INWESTPROJEKT" w Legnicy

Rok: 1982

- 61,2 MB


Plan miejscowy z 1981 roku

Mapa

Rok: 1981

- 8,3 MB


Ostrów Tumski - szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego - perspektywa 1990 rok

Rysunek planu. Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Legnicy. Pracownia Planów Miejscowych w Głogowie.

Rok: 1979

- 16,8 MB


Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego - perspektywa 1990 rok

Tekst planu

Rok: 1977

- 4,3 MB


Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego - perspektywa 1990 rok

Rysunek planu

Rok: 1977

- 16,5 MB


Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego - perspektywa 1990 rok

Rysunek planu

Rok: 1977

- 31 MB


Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego - perspektywa 1985 rok

Tekst planu

Rok: 1967

- 53,6 MB


1984

1988

1989

1990

Zmiany granic miasta Głogowa

Rozporządzenia i uchwały

Rok: 1984-1990