Urząd Miejski w Głogowie,  Rynek 10,  67-200 Głogów,
tel. 76 7265400, fax 76 7265599


Wybierz mapę:

Mapy:

Znajdź adres

Znajdź działkę

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Ewidencja dróg

Obiekty / Instytucje

Demografia

Mapy
tematyczne

Różne:

Gminna
Ewidencja
Zabytków

Model terenu

Opracowania

Koncepcje zagospodarowania przestrzennego

Ochrona
przyrody

GeoPortal SDI

Numery telefonów Urzędu Miejskiego

Informacje

Pomoc

Zdjęcia

Serwisy WMS/WFS

Pliki

Do użytku wewnętrznego:

Inne strony dotyczące Głogowa:

Uwaga!  Do korzystania z map tworzonych przez GeoMedia WebMap Server
konieczne jest zainstalowanie kontrolki ActiveCGM (dla Internet Explorera), Javy lub Flasha

Opracowanie: Leszek Nowicki, Urząd Miejski w Głogowie. Uwagi proszę kierować na adres:
76 7265514           użytkowników on-line: 16 

Ogłoszenia X

Przetarg na sprzedaż działki 428/73 obr. IX Żarków przy ul. Geodezyjnej

Przetarg na sprzedaż działki 86/3 obr. XI Krzepów przy ul. Akacjowej

Przetarg na sprzedaż działki 302 obr. IV Chrobry przy ul. Głowackiego

Przetarg na sprzedaż działek 479/2, 671/1, 671/10, 672 obr. IX Żarków

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Hutnik I- Hutnik II - Słoneczne - Sportowe

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Górka–Piastów Śląskich

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D)