1. Nadodrzański teren Starego Miasta w Głogowie stawia duże wyzwania przed projektantem zarówno pod względem wymagań funkcjonalnych, warunków lokalizacyjnych, możliwości dostępu komunikacyjnego oraz zachowania historycznych wartości.
Rozległy obszar jest bardzo zmienny i wymaga różnorodnego podejścia w jego zagospodarowaniu. Różnice między lewym brzegiem zatoki a przeciwległą wyspą jak również między wejściem od strony Starego Miasta i terenami historycznego tradytora i dalej terenami łączącymi się z parkiem, podnoszą jego atrakcyjność ale i powodują potrzebę różnorodnego podejścia projektowego. 

2. Głównymi wytycznymi dla koncepcji zagospodarowania stało się założenie rzecznej przystani oraz rozbudowy obiektów Neptun I oraz Neptun II jako bazy usługowej. Potrzeba modernizacji tych budynków stała się pretekstem do kompleksowego zaprojektowania układu komunikacyjnego wraz z pomostami i przystanią rzeczna. Obiekty te staną się wizytówką miejsca ulokowanego historycznie a odradzającego się obecnie na nowo. Zmianie ulegnie już samo zejście na teren przystani które prowadzić ma przez taras widokowy połączony z masztem i rampą (1) wprost na bulwar pieszy. Ciąg ten jako pieszo rowerowy prowadzić ma wzdłuż całego założenia jak również mostami na drugą stronę rzeki - na wyspę. 

3. Budynek Neptun I (2) jako inwestycja gminna jest przeznaczony na usługi towarzyszące dla przystani rzecznej, bosmanat oraz hotel. Rozbudowa obiektu (8) może posłużyć zwiększeniu zakresu usług o wypożyczalnie sprzętu wodnego i sportowego oraz usługi handlowe. Średni standard obiektu Neptun ma zapewnić ich dostępność w szczególności dla ludzi młodych przybywających tu na biwaki i zgrupowania. Wraz z obiektem uporządkowane musi zostać również przyległe podwórko wraz z obsługą komunikacyjną. Przebudowany i wyremontowany obiekt zapewni możliwość noclegu dla 20 osób. Sąsiedni obiekt Neptun II (3) zawierać będzie 30 miejsc noclegowych. Jako inwestycja komercyjna z wyznaczonymi granicami inwestycji stanowi całość wraz z kafejka na wodzie (6). Budynek Neptun II wymaga generalnego remontu i przebudowy ale dodatkowo zaprojektowano jego nadbudowę. Pozwoli to nie tylko na zwiększenie i urozmaicenie pokoi hotelowych ale również podniesienie jego wysokości korzystnie wpłynie na architekturę. Planowane pokoje o wyższym standardzie będą dobrym uzupełnieniem dla obiektu Neptun I. Restauracja oraz kafejka na tarasie (9) z widokiem na przystań to usługi wręcz niezbędne w tym miejscu. Najniższa kondygnacja budynku Neptun II, mieszcząca siłownie i spa z sauną, zapewni atrakcje dla gości hotelu również w okresie zimowym. Nowoczesna architektura obiektów doskonale wpisze się w atrakcyjne przyrodniczo otoczenie i zaspokoi upodobania ludzi młodych i energicznych korzystających z tego miejsca. Efekt taki zostanie osiągnięty prostą architekturą z wykorzystaniem odpowiednich materiałów. Drewniane żaluzje przysłaniające duże przeszklenia dają możliwość sterowania natężeniem światła ale przede wszystkim są prostym i nowoczesnym sposobem rozwiązania elewacji. Kompleks budynków Neptun I i Neptun II stanie się sercem całego założenia dlatego planowany jest jako pierwszy etap inwestycji gminnej. 

4. Przystań rzeczna musi być atrakcyjna zarówno dla spacerowicza jak i przybywających drogą rzeczną turystów. Punktami łączącymi staną się liczne pomosty i tarasy (5, 7, 15, 27, 28) a punktem kulminacyjnym kafejka na wodzie (6). Dostęp i kontakt z wodą są głównym walorem miejsca dlatego ważne jest nowe ukształtowanie linii brzegowej i budowy pomostów umożliwiających również cumowanie rożnego rodzaju łódek. Z tego powodu zaprojektowano również całe zaplecze techniczne dające możliwość obsługi technicznej.

5. Walory otoczenia stały się przesłanką do zaplanowania punktów widokowych między innymi na wzniesieniu przy budynkach Neptun (9) oraz na wzniesieniu tradytora (13) gdzie planuje się również połączenie szlaku rowerowego (14). Niezwykle atrakcyjny a obecnie zagrażający bezpieczeństwu budynek tradytora jest jedną z priorytetowych inwestycji. Obiekt ten planuje się odrestaurować jako muzeum fortyfikacji. Założenie takie jest propozycja tematycznej wystawy która może ulegać zmianom lub przekształceniom. Odrestaurowane ruiny tradytora staną się uniwersalnym tłem dla wystaw o różnym charakterze. Istniejąca zatoczka wodna obok obiektu tradytora (15) posiada już duże walory estetyczne należałoby jedynie dać możliwość ich odkrywania poprzez udostępnienie tego miejsca szlakami pieszymi a także wodnymi. Na płaskim terenie za zatoką planuje się pawilon informacyjno-wystawienniczy (16). Obiekt ten postawiony na istniejących fundamentach nie będzie ingerował w teren a przeszklony parterowy budynek wpisze się w otoczenie. Pawilon wprowadzałby na teren przystani wchodzących bramą z parku (18) oraz spełniałby funkcję wizytówki wystaw na wyspie.

6. Zieleń wyspy (29) może stać się nietypowym tłem dla imprez plenerowych. Takie miejsce jest potrzebne właśnie w Głogowie gdzie cykliczne wernisaże tutejszych artystów powinny zyskać miejsce odpowiednie dla swojej rangi. Wytyczone ścieżki piesze na wyspie podkreślają główne kierunki i osie widokowe a ich urozmaiceniem staną się właśnie pomosty z ekspozycjami prac (28). Kierunek dojścia na wyspę podkreśla strumień (17) biegnący do Odry. Ta naturalna atrakcja jest doskonałym pretekstem do stworzenia miejsca zabaw wodnych. Strumień będzie szczególna atrakcją w sezonie letnim. Jego sąsiedztwo to również doskonałe miejsce na lokalizację powierzchni pod handel sezonowy (19). Dodatkowym atutem będą pomosty (27) i plaża (20) - miejsca sprzyjające biwakowaniu i letnim wypoczynkom. Otwarta przestrzeń łąki i plaży nadrzecznej (22,20) to tereny wymagające uporządkowania dzięki czemu staną się już dużą atrakcją dla mieszkańców Głogowa pozbawionych tego typu miejsc. Plaża i pomosty z pewnościa przyciągną większą liczbę osób dlatego również część terenu wyspy przekształcono na plażę. Należy jednak zaznaczyć że tereny zostaną wyposażone w miejsca atrakcji letnich jak piłka plażowa, siatkówka itp. 

7. Przylegające tereny na końcu całego założenia przeznaczono na pole campingowe (25). Miejsce takie rozbudowane o węzeł sanitarny i administrację (24) zawiera wszystkie atuty aby stać się ulubionym miejscem dla zwolenników tego typu wypoczynku. Daje możliwość zatrzymania się pod namiotami na terenach rekreacji letnich a jednocześnie blisko starego centrum miasta.

8. Ważne w całym założeniu jest mała architektura a przede wszystkim kładki oraz mosty pieszo rowerowe prowadzące na wyspę(10). Nowoczesna prosta forma mostów będzie współgrać z architekturą budynków Neptun. Również wykorzystanie drewna jako materiału konstrukcji mostu pozwoli na wpisanie i nawiązanie się do całości założenia. Prosta technologia drewnianych przejść pieszo rowerowych połączona zostanie z prostotą współczesnej architektury. Mosty łączące wyspę zostaną zaprojektowane w taki sposób aby prześwit między lustrem wody a konstrukcją mostu pozwalał na swobodny ruch rzeczny łódek. 

9. Po przekroczeniu mostu teren wyspy będzie miał do zaoferowania wiele atrakcji. Dwa główne, krzyżujące się, ciągi piesze oraz różne od nich bardziej swobodne ścieżki są łącznikiem między drewnianymi platformami (28) - to miejsca ekspozycji różnych prac artystycznych. Cała wyspa stanie się przez to otwartą galerią wystaw która zarówno w przenośni jak i rzeczywistości może stać się "wyspą sztuki". 

10. Całość założenia została zaprojektowana z myślą etapowania jej realizacji do tych priorytetowych którymi są budynek Neptun I wraz z otoczeniem poprzez budynek tradytora do budynku galerii oraz terenów plaży. Jednak najważniejsze dla tego obszaru są prace wyregulowania i uporządkowania linii brzegowej – to one ukształtują dalsze możliwości tego terenu. Dlatego istotne dla całego założenia jest aby zmiana linii brzegowej nie zakłóciła wyglądu terenu a jedynie w sposób możliwie najmniej ingerujący w przyrodę podniosła walory miejsca i możliwości jego wykorzystania. 

11. Koncepcja zagospodarowania nadodrzańskich terenów Głogowa ma szansę stać się główną atrakcją miasta. Każde miasto powinno mieć właśnie takie miejsce a dobrym tego przykładem jest poznańska "Malta". Miejsca tego typu musza oferować szeroki zakres możliwości czynnego spędzenia czasu dzięki czemu przyciągają szerokie grono zwolenników. Zaproponowana koncepcja stwarza właśnie takie możliwości czynnego spędzenia czasu w różnorodny sposób tak aby zaspokoić potrzeby nie tylko mieszkańców ale również turystów.

za www.ronet.pl