Projektowana nowa zabudowa mieszkaniowa na osiedlu Piastów Śląskich


Koncepcje architektoniczno-urbanistyczne odbudowy i rozbudowy dawnego Teatru Miejskiego na potrzeby szkoły muzycznej w Głogowie wraz z zagosp. Rynku na Starym Mieście w Głogowie


Koncepcja programowo-przestrzenna terenów rozwojowych osiedla Piastów Śląskich w Głogowie - etap II
Autorska Pracownia Projektowa "ARCHED"


Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenu Ostrowa Tumskiego w Głogowie
Autorska Pracownia Projektowa "ARCHED"


Koncepcja zagospodarowania Bulwaru Nadodrzańskiego:

I nagroda:
Iwona Olanin, Paweł Pach, Łukasz Truchalski


Koncepcja zagospodarowania nadodrzańskich terenów Starego Miasta:

II nagroda:
Justyna Zygmunt-Rubaszek, Paweł Amałowicz, Andrzej Sobolewski

II nagroda:
OSA Biuro Projektowe S.C.

III nagroda:
Kacper Szczuka, Przemysław Kolasinski


Koncepcja zagospodarowania ruin Kościoła św. Mikołaja:

I nagroda:
Ewa Frankiewicz - Pracownia Projektowa archIDEA

II nagroda:
Biuro Projektowo-Usługowe BIMACO Sp. z o.o.


Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - teren C1-E1 - Piastów Śląskich
Koncepcja programowo-przestrzenne
Grudzień 2003r.

Zakład Projektowania i Realizacji Moduł SC