ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 

ANALIZA KOMPOZYCJI URBANISTYCZNEJ

 

PODZIAŁ FUNKCJONALNY ZABUDOWY

 

UKŁAD KOMUNIKACYJNY - DROGI, PLACE

 

RZUT PLACU 24 KP - WARIANT ZAGOSPODAROWANIA

 

AKSONOMETRIA PLACU 24 KP - WARIANT ZAGOSPODAROWANIA

 

PRZEKROJE PLACU 24 KP

 

PRZEKRÓJ PLACU - PERSPEKTYWA

 

KSZTAŁTOWANIE ZABUDOWY NABRZEŻA

 

PRZEKRÓJ PRZEZ KD