Inwentaryzacja przyrodnicza Głogowa
1999 rok

Wstęp

Charakterystyka geograficzna, zarys budowy geologicznej, surowce naturalne i uwagi nt. perspektyw surowcowych i problemów ochrony środowiska

Ryby w gminie miejskiej Głogów

Płazy i gady

Inwentaryzacja ornitologiczna miasta Głogowa

Ssaki Głogowa

Flora i roślinność gminy miejskiej Głogów

Ocena walorów przyrodniczych miasta Głogowa

Tereny proponowane do ochrony

Dokumentacja fotograficzna:

strona: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   zdjęcia wykonał Andrzej Ruszlewicz

Mapy występowania:

mapa nr 1 - kumak nizinny, ropucha szara, żaba moczarowa

mapa nr 2 - borowiec wielki, karlik malutki, mroczek późny

mapa nr 3 - kania czarna, kania rdzawa, trzciniak

mapa nr 4 - kląskawka, białorzytka, strumieniówka, gawron, kruk

mapa nr 5 - bąk, bączek, bocian biały, łabędź krzykliwy, łabędź niemy

mapa nr 6 - błotniak stawowy, rycyk, żuraw, rybitwa rzeczna, gęś gęgawa

mapa nr 7 - srokosz, pliszka cytrynowa, perkoz rdzawoszyi, krakwa, perkoz zausznik

mapa nr 8 - ortolan, przepiórka, dudek, samotnik, świerszczak

mapa nr 9 - cyraneczka, cyranka, płaskonos, bekas, świergotek łąkowy

mapa nr 10 - turkawka, płomykówka, perkozek, dzierlatka, perkoz dwuczuby

mapa nr 11 - sowa uszata, pleszka, dzięcioł zielony, puszczyk, brzęczka

mapa nr 12 - kokoszka wodna, sieweczka rzeczna, mewa śmieszka, mewa pospolita, brzegówka

mapa nr 13 - gąsiorek, kobuz, krwawodziób, nurogęś, wodnik

mapa nr 14 - zimorodek, dzięcioł czarny, świergotek polny, dzięcioł średni, pustułka

mapa nr 15 - kocanki piaskowe, skrzyp bagienny, kokorycz żółta, goździk kartuzek, jaskier wodny

mapa nr 16 - łączeń baldaszkowy, sitowie szczeciniaste, zanokcica murowa, zanokcica północna, rdestnica pływająca

mapa nr 17 - rutewka żółta, rutewka wąskolistna, sierpnica zwyczajna, śniedek baldaszkowy, cibora brunatna

mapa nr 18 - głóg odgiętoszyjkowy, głóg dwuszyjkowy, głóg jednoszyjkowy, głóg prostokielichowy, namulik brzegowy

mapa nr 19 - róża jabłkowa, pierwiosnka lekarska, szałwia łąkowa, szparag lekarski, połonicznik nagi, kokorycz pusta

mapa nr 20 - czosnek kątowy, grążel żółty, sitowiec nadmorski, przelot pospolity, chaber driakiewnik

mapa nr 21 - miejsca hibernacji nietoperzy