Pomniki przyrody:

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia pomników przyrody


Inwentaryzacja przyrodnicza

Program ochrony zieleni (PDF - 238 KB)

Miejski Program Ochrony Środowiska (PDF - (9,7 MB)


Interaktywna mapa obszarów Natura 2000


Ewidencję pomników przyrody prowadzi Wydział Środowiska,
tel.076 7265 474,
dos@glogow.um.gov.pl