1 km

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, na mocy której wszystkie grunty położone w granicach administracyjnych miast bez względu na ich klasę, uzyskały zgodę na odrolnienie.