Obszary rozwojowe 2017-2046:
Funkcje terenów, status planistyczny.
Przewidywany czas realizacji.

Podział miasta Głogowa na okręgi i obwody wyborcze (2018)

Podział miasta Głogowa na okręgi i obwody wyborcze (2014)

Podział miasta na osiedla mieszkaniowe z 1988 roku

Projekt podziału na osiedla z 2008 roku (nie obowiązuje)

Zróżnicowanie aktywności inwestycyjnej w Głogowie na podst. wydanych decyzji WZiZT w latach 1999-2001

Zróżnicowanie aktywności inwestycyjnej w Głogowie na podst. wydanych decyzji WZiZT w latach 1999-2002

Grunty należace do Gminy Miejskiej Głogów - październik 2015

Zmiany w ukształtowaniu terenu w latach 2010-2014

Obwody szkół podstawowych od 1 września 2017 r.

Obwody gimnazjów

Ścieżki rowerowe (2014)

Rozmieszczenie podmiotów gospodarczych (2005)

Rozmieszczenie podmiotów gospodarczych - strefy (2005)

Lokalizacja ważniejszych inwestycji w latach 2003-06

Głogow i okolice 1966 rok

Osiedle Kopernik 1970 rok

Osiedle Kopernik - Koncepcja Centrum 1988 rok