Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

126  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
XVIII-XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 51

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny z budynkiem gospodarczym

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem na planie prostokąta, murowany i otynkowany, kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ulicy Okrężnej. Budynek posiada cokolik w części przyziemia na szczycie zach. oraz gzyms podokapowy. W części parterowej stolarka okienna wymieniona na nową. Budynek nie posiada rynien odprowadzających wody opadowe.
Szczyt zach. (od ulicy) symetryczny z otynkowanym cokołem w części przyziemia z dwoma oknami dwuskrzydłowymi o niesymetrycznym podziale skrzydeł oraz poziomym pasem tynku wyróżnionego kolorem na wysokości gzymsu podokapowego. Od pasa tynku do zwieńczenia szczytu biegną dwie lizeny pomiędzy którymi w owalnie zwieńczonej wnęce znajduje się kwadratowe, dwuskrzydłowe okno ze szczeblinami i gzymsem podokiennym. Na wysokości tego okna w skrajnych częściach szczytu dwie półkoliście sklepione wnęki z gzymsem podokiennym. Linia zwieńczenia szczytu miękka, barokowa z uskokami i gzymsem przy zwieńczeniu szczytu opierzonego dachówką ceramiczną.
Szczyt wsch. przylega do budynku gospodarczego tworzącego dalszy ciąg zabudowy posesji. Linia elewacji i połaci dachowej wspólna dla obu budynków.
Elewacja północna ciasno dobudowana do budynku sąsiedniego tworzy wąskie przejście między nimi. Ściana z cegły, nietynkowana z oknami i rurą wentylacyjną wyniesioną ponad dolą krawędź dachu.
Elewacja płd. (od podwórza) z murem przy szczycie zach. stanowiącym konstrukcję dla furtki i bramy wjazdowej na teren posesji. Na elewacji pięć okien dwuskrzydłowych oraz para drzwi. Część elewacji od strony szczytu wsch. ocieplona steropianem i otynkowana z podkreślonym gzymsem podokapowym. Nowe okna z ceramicznym parapetem zewnętrznym. W części przyziemia dwa okratowane okna wskazują na częściowe podpiwniczenie budynku. Ponadto do elewacji zamontowane rury wentylacyjne, anteny satelitarne, oraz lampy przyścienne do oświetlenia podwórza. Dolna część połaci dachowej ma przełożoną dachówkę. W połaci dachowej trzy lukarny "wole oczko", kaferek z oknem dwuskrzydłowym i okno połaciowe.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowany został w 1900 r. jako budynek mieszkalny w zabudowie gospodarczej posesji. Obecnie jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na szczegółowe porównanie go z wyglądem współczesnym. Niewątpliwie współczesnymi zmianami w wyglądzie elewacji są: wymieniona stolarka otworowa, częściowo przełożona dachówka oraz częściowe ocieplenie elewacji płd.
Na fotografii z 2011 r. widoczne są zmiany w środkowej części budynku i przy szczycie wsch. Z dachu znika lukarna w kształcie wolego oka a dachówkę w połowie połaci od szczytu wsch. zastępuje blacha dachówkopodobna.

Uwagi różne:

Budynek wymaga dokończenia remontu kapitalnego z ociepleniem elewacji w sposób skoordynowany i pod nadzorem konserwatorskim.W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 96 MN/U/.
96 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprintu map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

6 kwietnia 2004