Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

093  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
k. XIX w.

 

Adres obiektu:

Jesienna 1

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek parterowy z częściowo zagospodarowanym poddaszem, szczytowo usytuowany do ul. Jesiennej. Murowany i otynkowany przykryty dachem dwuspadowym z eternitu falistego. Płd. ściana szczytowa symetryczna, ocieplona otynkowana i pomalowana na kolor jasnego ugru. Na parterze i w części poddasza dwa symetryczne okna dwuskrzydłowe. część parterowa od poddasza oddzielona gzymsem międzykondygnacyjnym na wysokości gzymsu podokapowego. Przy zwieńczeniu szczytu owalne pole z obwódką. Szczyt zwieńczony ostrokątnie z poziomymi uskokami na zwieńczeniu i w narożnikach oraz obwiedziny pasem prostego gzymsu. Góra szczytu opierzona blachą, pomalowaną minią ołowiową.
Płn. ściana szczytowa przylega do budynku gospodarczego który jest przedłużeniem budynku mieszkalnego.
Budynek oddzielony od ulicy pasem zieleni i ogrodzeniem. Elewacja zachodnia z ryzalitem (sienią) krytym dachem dwuspadowym z blachy. W ryzalicie małe okienka na ścianach bocznych i drzwi wejściowe od frontu. Na lewo od ryzalitu prostokątne okno dwuskrzydłowe. Wszystkie okna w parterze budynku wymienione na okna z PCV.
Elewacja wsch. ma zamurowane dwa okna przy szczycie płd. Przy szczycie płn. dwie nisze sklepione łukowato z lizeną pośrodku. W lewym oknie bliżej lizeny okno z białego PCV i stylizowanymi złotymi szczeblinami. Zamontowane na elewacji wsch i zach. przy szczycie płd. płyty steropianowe wskazują na to iż budynek jest w trakcie ocieplania.

 

Historia obiektu:

Powstanie budynku datowane jest na k. XIX w. Brak jakichkolwiek informacji bibligraficznych na jego temat. Tak jak cały układ ruralistyczny Brzostowa bydynek jest szczytowo usytuowany do ulicy. Na przedłużeniu budynku mieszkalnego znajdują się budynki dla bydła: stajnia, obora, chlew lub kurnik.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Niewątpliwie dach z dachówki ceramicznej na falowany eternit został zmieniony w okresie powojennym. Najbardziej współczesnym śladem zmian budynku są okna z PCV w parterze budynku oraz ocieplony i wykończony szczyt płd.
Na fotagrafiach z 2011 r. nie widać istotnych zmian w wyglądzie budynku.

Uwagi różne:

Budynek jest w trakcie ocieplania, co niewątpliwie poprawi jego estetykę. W procesie tym należy zachować istniejące podziały na elewacjach. Wskazane jest założenie dachówki ceramicznej zamiast istniejących płyt z eternitu falistego. Na historyczne istnienie dachówki ceramicznej jako pokrycia pierwotnego wskazuje zadaszenie, będącego przedłużeniem budynku mieszkalnego a popadającego w ruinę budynku gospodarczego.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 51 MN/U
51 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem: usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
6) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od 22 KD.Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowabędące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. wydane przez Herder Institut Marburg w 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

26 stycznia 2004