Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

085  

 

Nazwa obiektu:

Kamienica

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Aleja Wolności 10

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek mieszkalny z usługami w parterze

 

Użytkowanie obecne:

Budynek mieszkalny z usługami w parterze

 

Krótki opis obiektu:

Budynek pięciokondygnacyjny, murowany i otynkowany, zadaszony dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, kalenicowo posadowiony do Alei Wolności jest jednym z budynków zabudowy szeregowej Alei pomiędzy ul. Brama Brzostowska a Pl. Jana z Głogowa. Szczyty, wschodni i zachodni, budynku przylegają do szczytów budynków sąsiednich.
Elewacja płd. symetryczna z dwoma trzykondygnacyjnymi wykuszami nad parterem zwieńczonymi balkonami na poziomie IV p. Na elewacji płd. wykuszy dwuskrzydlowe okna we wnękach międzylizenowych. Okna na ścianach szczytowych wykuszy jednoskrzydłowe. Elewację zwieńczają dwa trójkątne szczyty z trapezowatymi oknami w części poddasza. W połaci dachowej świetliki w formie okien połaciowych. Parter elewacji płd. z lokalmi handlowo - usługowymi. Od szczytu wsch. do osi wykusza parter pokryty okładziną klinkierową, pozostała część parteru pomalowana na kolor biały. W części środkowej drzwi wejściowe do budynku z naświetlem.
Elewacja północna z dwoma ryzalitami. Ryzalit przy szczycie wschodnim z oknami w parterze i I p. na ścianach szczytowych, wyniesiony ponad gzyms podokapowy, ze stalowymi kominami na elewacji płn. wskazuje na przemysłowe przeznaczenie tej części budynku (piekarnia - cukiernia). Ryzalit w części centralnej elewacji z dużymi dwuskrzydłowymi oknami międzykondygnacyjnymi wskazuje na komunikacyjną funkcję tej części wnętrza budynku. Od strony zachodniej do ryzalitu przylegają balkony z murowaną balustradą. W osi balkonów wcięcie w połaci dachowej z balkonem otoczonym ażurową, poziomą balustradą. Między ryzalitami w parterze wnęka z rampą oraz schodami do przubudówki przemysłowej.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał w I ćw. XX w. w czasie ożywienia publicznej działalności budowlanej po zburzeniu Bramy Pruskiej w 1903 r. Budynek stojący poza twierdzą nie ucierpiał mocno podczas oblężenia miasta w marcu 1945 r. Przebudowany pod koniec lat 60-tych XX w. pełni funkcję budynku mieszkalnego z aneksem przemysłowm oraz handlem i usługami w części parterowej.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Podczas przebudowy budynku pod koniec lat 60 - tych XX w. zmieniono dach z mansardowego na dwuspadowy, licując poddasze z linią elewacji. Ostrołukowate szczyty na elew. płd. zastąpiono trójkątnymi. Z otworów nad balkonami IV p. znikają, łukowate nadokienne gzymsy. Przy zwieńczeniu szczytów pojawiają się duże trapezowate okna. Brak wizerunku historycznego elewacji płn. nie pozwala na porównanie jej z wygladem współczesnym. Niewątpliwym faktem jest współczesny rodowód dobudowanego ryzalitu pełniącego funkcję piekarni - cukierni.

Uwagi różne:

Ocieplenie elewacji budynku stwarza możliwość odtworzenia niektórych detali architektonicznych pod nadzorem konserwatorskim.
Forma ochrony prawnej zabytku wynika z dokumentów uchwalonych przez Radę Miejską w studium uwarunkowań i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz wytycznych konserwatorskich do planu zagospodarowania przestrzennego Głogowa. Wszelkie prace budowlane na obiekcie dot. jego zewnętrznego wyglądu np: remont elewacji, dachu, wymiana okien, drzwi itp. wymagają pisemnej zgody WKZ.
W planie miejscowym Starego Miasta obiekt stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 25MU.
25MU - istniejąca zabudowa pierzejowa; teren należy objąć szczegółowym opracowaniem architektoniczno – urbanistycznym, uwzględniającym uporządkowanie wnętrza kwartału; wszelkie obiekty garażowe i gospodarcze (w tym rozbudowy, dobudowy) należy realizować w zgodności z w/w opracowaniem.


Bibliografia:

1. Julius Blaschke - przetłumaczone na j. polski dzieło - "Geschichte der Stadt Glogau und des Glogaues Landes" - str. 535

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa oraz zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. będące w posiadaniu DGP.
2. Ikonografia historyczna ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.
3. Werner Bein - "Glogau in alten Ansichten" - str. 35, 40.
4. "Głogów - zarys monografii miasta" pod redakcją Krystyna Matwijowsskiego - str. 300

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

27listopada2003