Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

079  

 

Nazwa obiektu:

Willa

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Słowiańska 26

 

Przeznaczenie pierwotne:

Sierociniec

 

Użytkowanie obecne:

Willa prywatna + biuro firmy

 

Krótki opis obiektu:

Bydynek dwukondygnacyjny z sutereną, murowany i otynkowany, kryty dachem mansardowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Słowiańskiej. Południowa ściana szczytowa z owalnym ryzalitem przy narożniku wschodnim z szeregiem pięciu wąskich okien na obu kondygnacjach, przykryta dachem w formie półkopuły.Nad dachem, okno poddasza w pruskim murze sięgającym załamania dachu mansardowego. W suterenie prostokątne okna z secesyjną kratą. Na lewo od ryzalitu w części parteru eliptycznie zwieńczone okno, nad którym znajduje się zabudowany oknami drewniany balkon z rytmicznymi wycięciami ciesielskimi w balustradzie oraz płaskorzeźbą z ornamentyką roślinną na filarach podtrzymujących belki pruskiego muru tworzącego część poddasza z dwoma dwuskrzydłowymi oknami. Narożnik płd. - zach. budynku wzmocniony narożną przyporą.
Elewacja zachodnia przy szczycie płd. w parterze z dużym oknem zwieńczonym półkoliście, nad którym znajduje się boczne okno balkonu na I p. W centralnej części prostokątny ryzalit z oknem przykryty dachem dwuspadowym, sięgającym niemal okna na I p. Na prawo od ryzalitu triada okien z obramieniem, na lewo okno pojedyncze. W części I p. trzy symetrycznie rozmieszczone okna dwuskrzydłowe z obramieniem. W osi tych okien w połaci dachowej trzy lukarny dachowe z oknami, przykryte daszkiem dwuspadowym z dachówki ceramicznej. Prostokątne okna sutereny okratowane secesyjną kratą.
Północna ściana szczytowa z wcięciem w narożniku płn. - wsch. We wcięciu, w części sutereny owalne zamknięcie narożnika z drzwiami przykryte dachem w kształcie ćwiećkopuły wskazuje na gospodarczy charakter pomieszczenia. Nad dachem dobudówki w zachodniej części elewacji dwa okienka. W centralnej części elewacji płn. rozbudowany ryzalit z drzwiami od strony ogrodu, do których prowadzą schody z murowanymi balustradami po bokach. Obok drzwi wąskie pojedyncze okienka. Boczne części ryzalitu parterowe, przykryte dachem dwuspadowym z kwadratowymi okienkami z obramieniami na elew. płn. Część środkowa ryzalitu wyniesiona ponad gzyms podokapowy z dużym trójdzielnym oknem międzykondygnacyjnym nad drzwiami i triadą małych okien na poziomie gzymsu podokapowego. Zwieńczenie tej części ryzalitu w formie hełmu z blachy stalowej ocynkowanej. Na prawo od hełmu lukarna dachowa z oknem, przykryta daszkiem dwuspadowym z dachówki ceramicznej.
Elewacja wschodnia z ryzalitem w narożniku płn. - wscch. W płd. ścianie ryzalitu okazały zespół wejściowy do budynku ze schodami, ażurową barierą schodów, arkadowym podcieniem sklepionym łukowato, wspartym w narożniku kolumną, która w głowicy posiada rzeźbione głowy ludzkie i psie w narożnikach. W podcieniu okno zwieńczone półkoliście. Brak drzwi wejściowych. Przy arkadzie zach. w części sutereny niewielki ryzalit z drzwiami zadaszony dachem dwuspadowym. Nad dachem na prawo od łuku arkadowego trzy symetrycznie rozmieszczone okienka zwieńczone półkoliście. W części I p. ryzalitu dwie triady okien z obramieniami o różnych wysokościach. Część poddasza ryzalitu w formie pruskiego muru z dwoma dwuskrzydłowymi oknami. Na lewo w połaci dachowej lukarna dachowa z oknem, przykryta daszkiem dwuspadowym z dachówki ceramicznej. Wszystkie okna w parterze i I p. obramione w formie brązowej płaskiej obwódki oraz wyposażone w ceramiczne parapety zewnętrzne.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowano na pocz. XX w. w okresie wielkiego ożywienia budownictwa, po zburzeniu Bramy Pruskiej w 1903 r. na terenie dużej parceli przy ul. łączącej miasto z Brzostowem. Obiekt ogrodzony w ogrodzie ze starodrzewem pełnił funkcję Miejskiego Sierocińca. Oddalony od miasta i obiektów obronnych budynek nie ucierpiał specjalnie w wyniku działań wojennych i obrony Głogowa w marcu 1945 r. Po wojnie przez wiele lat pełnił funkcję przedszkola. W jego suterenach mieścił się pierwszy lokal Miejskiej Biblioteki Publicznej. W okresie przemian ustrojowych w latach 90 - tych obiekt był nieużytkowany. Obecnie jest własnością prywatną.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego nie pozwala na szczegółowe porównanie go z wyglądem współczesnym budynku. Napewno zamurowane zostało wejście główne z podcienia na elewacji wchodniej. Daszek nad drzwiami na elewacji płn. ma również współczesny rodowód.
Z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, iż balkon w narozniku płd. - zach budynku zabudowany oknami był pierwotnie otwarty a blaszany hełm ryzalitu na elewacji płn. powstał również po II wojnie.
Nowy właściciel przywrócił główny zespół wejściowy wcześniej zamurowany, wymienił dachówkę na nową oraz hełm ryzalitu pokrył blachą miedzianą. Całość obiektu nabrała świeżości. Zakonserwowane zostały wszystkie elementy drewniane na elewacjach. Cokół w części przyziemia został wykonany z cegły klinkierowej. Z okien w części przyziemia zniknęły secesyjne kraty. W narożniku płn.-wsch. wyburzona została współczesna parterowa dobudówka.
Fotografie z 2009 r. ilustrują przebyty remont obiektu.

Uwagi różne:

Budynek zachował wszystkie elementy swojej świetności. Wymaga sponsora i remontu, który pod nadzorem konserwatorskim odświerzy elewacje budynku, oraz stworzy z niego perłę historycznej architektury mieszkaniowej, jednorodzinnej w mieście które w marcu 1945 r. straciło 96 % budynków.
W planie miejscowym Śródmieścia z 1998 r.budynek oznaczony na rysunku planu jako obiekt o walorach kulturowych stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 70 UP.
.Dla terenu oznaczonego symbolem 70 UP ustala się przeznaczenie na usługi oświaty (szkoła specjalna).
Budynek charakteryzuje się walorami kulturowymi, które należy chronić.
Ponadto obiekt chroniony jest przez ustalenia mpzp Śródmiescie, rozdział II ogólne zasady zagospodarowania terenu, § 7 :
18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

Reprinty map przedwojennego Głogowa oraz zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. będące w posiadaniu DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia : Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

16października2003