Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

077  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
lata 30-te XX w.

 

Adres obiektu:

Słowackiego 33 - 35

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny na osiedlu kolejowym

 

Użytkowanie obecne:

Budynek mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi

 

Krótki opis obiektu:

Budynek dwukondygnacyjny, murowany i otynkowany, kryty dachem czterospadowym (kopertowym) z dachówki ceramicznej, kalenicowo posadowiony do ul. Słowackiego i ul. Elektrycznej. Elewacja wsch i zach. zwierciadlano podobne. W części centralnej drzwi wejściowe z nadwieszonym zadaszeniem oraz kiloma stopniami schodów prowadzącymi do podwyższonego parteru nad którym w części I p. znajduje się zaślepione okno w formie wnęki. Przy szczycie płn. okna w parterze i I p. Na szczycie wsch. cokół ceglany odsłonięty oraz okno w parterze trójdzielne. Pozostałe okna w budynku dwuskrzydłowe. W płn. i płd. połaci dachowej dwie lukarny dachowe z oknem przykryte daszkiem dwuspadowym. Połowa płd. połaci dachowej pozbawiona rynny poziomej. Elewacja płd. symetryczna z szeregiem czterech okien na parterze i I p. Cokół w części przyziemia otynkowany, bez otworów. Na elewacji płn. dobudówka mieszkalna z dachem dwuspadowym krytym papą oraz czterema budynkami gospodarczymi z dachami jednospadowymi krytymi papą.

 

Historia obiektu:

Budynek został wybudowany jako jeden z pięciu bliźniaków na osiedlu kolejowym przy ul. Słowackiego od str. ul. Elektrycznej. Obecnie pełni funkcję budynku mieszkalnego z zabudowaniami gospodarczymi.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Na przedwojennych mapach plan budynku ma kształt prostokąta, co wskazuje na to, iż wszystkie dobudówki na elewacji płn. powstały po roku 1945. Dobudówki na tej elewacji nie są dostosowane architektonicznie do budynku mieszkalnego.
Fotografia z 2011 r. nie wykazuje zmian na elewacjach budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Część przyziemia budynku wymaga osuszenia i izolacji przeciwwilgociowej. Budynek do remontu kapitalnego z wymianą dachówki, rynien, stolarki otworowej z zachowaniem podziałów historycznych oraz ociepleniem włącznie. W trakcie remontu wskazane jest usunięcie z elewacji współczesnych dodatków (zadaszenia na wejściami, oraz próbka z powlekanymi blachami falistymi na elewacji wsch.).
W planie miejscowym Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich z 2000 r. budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 5 MN/U.
. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5 MN/U ustala się:
1) Przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług także na wydzielonych działkach;
2) Na terenie znajduje się obiekt o wartościach kulturowych, wszelkie działania polegające na rozbudowie, przebudowie i modernizacji uzgodnić z W.K.Z (budynek ul. Słowackiego 1-3).
3) Dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko;
4) Zaleca się przekształcenia zabudowy mieszkaniowej na usługową lub rzemieślniczą.
5) Zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż ul. Elektrycznej a także pozostałych granic działek.
Budynek nie jest oznaczony w w/w planie miejscowym jako obiekt o walorach klulturowych. W0obec powyższego budynek chroniony jest przez "Wytyczne konserwatorskie do planu zagospodarowania przestrzennego Głogowa" wydanych przez Wrocław - Legnica w MCMXCVI (1996)w wykazie zabytków architektury i budownictwa str. 12.

Bibliografia:

1. Julius Blaschke - "Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer landes" - Glogau 1913

 

Źródła ikonograficzne:

Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

07 stycznia 2004