Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

076  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Słowackiego 6-8

 

Przeznaczenie pierwotne:

 

 

Użytkowanie obecne:

 

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jest typowym bliźniakiem, wybudowanym na dawnym osiedlu dla pracowników kolei z dobudowanymi przy szczytach budynków gospodarczych. Budynek dwukondygnacyjny z mieszkaniami, murowany z cegły, otynkowany szczyt przy elewacji wsch. kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej. Kalenicowo posadowiony do ul. Słowackiego. Elewacja płn. i płd. z lizenami międzyokiennymi, od cokołu w części przyziemia, aż do gzymsu podokapowego. W cokole małe okna doświetlające piwnice budynku. Dwa wejścia do budynku przy szczytach na elew. płn. Nad drzwiami podwójne, dwuskrzydłowe okna wskazujące na komunikacyjne przeznaczenie tych części budynku. Okna wewnętrzne trójdzielne, okna skrajne dwuskrzydłowe. Na szczytach w części poddasza, symetryczna para okien dwuskrzydłowych wskazujących na mieszkalny charakter tej części poddasza. Na obu połaciach dachowych, dwa niesymetrcznie rozmieszczone świetliki w formie okien połaciowych. Obie ściany szczytowe zwieńczone kominem dymowym, przecięte ukośnymi rurami odprowadzającymi deszczówkę z połaci płd. dachu, rynnami na elewacji płn. W części parterowej dobudowane murowane budynki gospodarcze, kryte dachem jednospadowym z papy. Budynki te licują z elewacją płn. budynku z parą niewielkich okienek doświetlających wnętrza tych pomieszczeń. Wejścia do budynków gospodarczych znajdują się pod okapem przy szczycie i na elew. płd. od strony podwórza. Wszystkie otwory w części parteru okratowane, co może wskazywać na magazynowe przeznaczenie budynku. Okna wyposażone w betonowe parapety zewnętrzne.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowany na terenie zachodniej dzielnicy przemysłowej jako mieszkania dla pracowników kolei. Był jednym z sześciu bliźniaków stojących na sąsiadujących ze sobą działkach osiedla kolejowego.
Jest jednym z dwóch budynków które przetrwały w zmienionej formie do dnia dzisiejszego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Wszystkie zmiany na elewacjach mają charakter współczesny. Wszystkie okna na piętrze oraz okna na szczytach zostały wymienione na okna z PVC. Dachy w budynkach gospodarczych zostały wymienione raczej wcześniej niż współcześnie.


Bibliografia:

1. Julius Blaschke - "Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes" - Glogau 1913

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa bedące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie historyczne sprzed 1945 r, ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

ydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

19 listopada 2003