Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

075  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
lata 30-te XX w.

 

Adres obiektu:

Słowackiego 1-3

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek mieszkalny typu "bliźniak" na osiedlu pracowników kolei

 

Użytkowanie obecne:

obiekt nieużytkowany

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jest typowym bliźniakiem, wybudowanym na dawnym osiedlu dla pracowników kolei z dobudowanymi przy szczytach budynków gospodarczych. Budynek dwukondygnacyjny z mieszkaniami, murowany z cegły, otynkowany szczyt przy elewacji wschodniaj oraz połowa domu na obu elewacjach, kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, kalenicowo posadowiony do ul. Słowackiego. Elewacja płn. i płd. z lizenami międzyokiennymi, od cokołu w części przyziemia, aż do gzymsu podokapowego. W cokole małe okna doświetlające piwnice budynku. Dwa wejścia do budynku przy szczytach na elew. płd. Nad drzwiami podwójne, dwuskrzydłowe okna wskazujące na komunikacyjne przeznaczenie tych części budynku. Okna wewnętrzne trójdzielne, okna skrajne dwuskrzydłowe. Na szczytach w części poddasza, symetryczna para okien dwuskrzydłowych wskazujących na mieszkalny charakter tej części poddasza. Na obu połaciach dachowych, dwa niesymetrcznie rozmieszczone świetliki w formie okien połaciowych. Obie ściany szczytowe zwieńczone kominem dymowym, przecięte ukośnymi rurami odprowadzającymi deszczówkę z połaci płd. dachu, rynnami na elewacji płn. W części parterowej dobudowane murowane budynki gospodarcze, kryte dachem jednospadowym z papy. Budynki te licują z elewacją płn. budynku z parą niewielkich okienek doświetlających wnętrza tych pomieszczeń. Wejścia do budynków gospodarczych znajdują się pod okapem przy szczycie i na elew. płd. od strony podwórza. Wszystkie otwory w części parteru okratowane, co może wskazywać na magazynowe przeznaczenie budynku. Okna wyposażone w betonowe parapety zewnętrzne.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowany na terenie zachodniej dzielnicy przemysłowej jako mieszkania dla pracowników kolei. Był jednym z sześciu bliźniaków stojących na sąsiadujących ze sobą działkach osiedla kolejowego.
Jest jednym z dwóch budynków które przetrwały w zmienionej formie do dnia dzisiejszego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Budynek zachował się w formie pierwotnej. Na potrzeby firmy która jest właścicielem budynku okratowana została parterowa część budynku. Zmiany dotyczą budynków gospodarczych dobudowynych przy szczytach. Ślady na ścianach szczytowych wskazują, iż pierwotnie budynki gospodarcze przykryte były dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną, tak jak zachowany, jedyny przy ul. Słowackiego 1. Szczyt zachodni budynku został otynkowany po przebudowie budynku gospodarczego.
Fotografie z 2011 r. ilustrują wymianę dachówki na blachę dachówkopodobną, montaż okien połaciowych oraz częściowe ocieplenie szczytu zachodniego. Montaż anteny TV na szczycie wsch. nowe poszycie dachowe oraz nowe okna na poziomie Ip. wskazują na stały pobyt ludzi w budynku.

Uwagi różne:

Budynek po remoncie zrenętrznym. W planie miejscowym Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich z 2000 r. budynek oznaczony jako obiekt o walorach kulturowych stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 3 MN/U.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 MN/U ustala się:
1) Przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług także na wydzielonych działkach;
2) Dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko;
3) Na terenie znajduje się obiekt o wartościach kulturowych, wszelkie działania polegające na rozbudowie, przebudowie i modernizacji uzgodnić z W.K.Z. (budynek ul. Słowackiego 6-8)
4) Zaleca się przekształcenia zabudowy mieszkaniowej na usługową lub rzemieślniczą.
5) Zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy działek.

Bibliografia:

1. Julius Blaschke - "Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes" - Glogau 1913

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa bedące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie historyczne sprzed 1945 r, ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

19 listopada 2003