Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

073  

 

Nazwa obiektu:

Willa

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Sikorskiego 13

 

Przeznaczenie pierwotne:

Willa dla dwóch rodzin

 

Użytkowanie obecne:

Bank Spółdzielczy

 

Krótki opis obiektu:

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, murowany, otynkowany i pomalowany, przykryty dachem czterospadowym z dachówki ceramicznej, kalenicowo posadowiony do ul. Sikorskiego. Elewacja północna z ryzalitem zwieńczonym dachem dwuspadowym do którego przylega okazały zespół wejściowy w formie półkolistego balkonu, wspartego na dwóch kwadratowych filarach, tworzącego podcienie dla pary drzwi wejściowych, do których prowadzą rozszerzające się, "zapraszające" schody na powyższony parter do poziomu ceglanego cokołu. Między skrajnymi filarami kuta balustrada. Na balkon prowadzi para drzwi z obramieniem, nad którymi przy szczycie ryzalitu znajdują się dwa małe okienka z obramieniami i gzymsem podokiennym zwieńczone półkoliście. Balkon nie posiada żadnej balustrady. Przy szczytach okna dwuskrzydłowe na parterze i I p.
Wschodnia ściana szczytowa, symetryczna z szeregiem trzech okien z obramieniem w parterze i Ip. W części dachowej świetlik w formie okna połaciowego.
Zachodnia ściana szczytowa symetryczna do wschodniej. W części centralnej parteru dobudowany współcześnie łącznik, łączący budynek z sąsiadującym obiektem Banku Spółdzielczego.
Elewacja płd. ze szczytem w linii elewacji, zwieńczonym dachem dwuspadowym. Prz zwieńczeniu szczytu dwa małe okna z gzymsem podokiennym i obramieniami. Poniżej prostokątny ryzalit z balkonem w części I p. Balustrada balkonu ze słupkami z pełnego muru. W osi pionowej słupków, poniżej gzymsu, lizeny sięgajace ceglanego cokołu. W części środkowej ryzalitu zamurowany otwór drzwiowy. Okna w części parteru elewacji płd. oraz w ryzalicie wieloskrzydłowe, w części I p. dwuskrzydłowe. Wszystkie okna (poza okienkami przy szczycie płn. i płd.) zwieńczone poziomo z obramieniami i parapetami zewnętrznymi. W ceglanym cokole budynku, małe okna doświetlające piwnice, na wszystkich elewacjach.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowany na pocz. XX w. po zburzeniu Bramy Pruskiej, w okresie wielkiego ożywienia budownictwa mieszkaniowego. Powstał na nowo wyznaczonych działkach pod budownictwo prywatne, za terenami ogrodów w kierunku Brzostowa, Przedmieścia Wiązów (Zach. Dzielnica Przemysł.) w pobliżu budowanych koszar. Wybudowany został jako willa dwurodzinna, na co wskazują podziały na elewacji i wewnątrz budynku. Budynek nie ucierpiał w wyniku działań wojennych.
Po wojnie od roku 1977 był siedzibą Biura Pogotowia Ratunkowego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biura Planowania Przestrzennego. W okresie przemian ustrojowych budynek nieużytkowany. Obiekt adaptowany przez sąsiadujący z nim Bank Spółdzielczy i połączony łącznikiem jest w końcowej fazie remontu, przywracającego mu dawną świetność.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Bydynek nie ucierpiał w wyniku działań wojennych. Powojenna adaptacja nie wpływa zasadniczo na bryłę budynku. Zamurowane zostają drzwi w centralnej części ryzalituna elew. płd. Przy wyjściu z ryzalitu na ścianie wsch. zostają wyburzone schody. Z balkonu na elewacji płn. znika balustrada. Adaptacja budynku na cele nie związane z mieszkalnictwem powoduje pojawienie się na elewacjach nowych urządzeń, (otwory i komin wentylacyjny, syreny alarmowe na dachu oraz przyłącze gazowe na elewacji wsch.). Autorką nowego opracowania architektonicznego jest inż. arch. Dorota Kociatkiewicz. Obecny remont zaczęty w 2004 r. porządkuje elewacje, przywracając im pierwotny charakter z usunięciem elementów niepotrzebnych bankowi. Z elewacji płd. znika komin przy szczycie oraz wszystkie otwory drzwiowe zostają zamienione na okna. Zmniejszone okno nad przyłączem gazowym na elew. wsch. odzyskuje właściwe proporcje nadając elewacji symetryczny układ. Zmiana dachówki, tynków i stolarki okiennej z nową kolorystyką nadaje budynkowi nowy odświeżony wygląd.
Fotografia elewacji północnej z odremontowanym zespołem wejściowym z 2010 r. ilustruje koniec zewnętrznnego remontu budynku.

Uwagi różne:

W planie miejscowym Śródmieścia z 1998 r. budynek stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 48 UP i oznaczony jest jako obiekt o walorach kulturowych.
Przeznaczenie budynku na usługi publiczne. W przypadku zmiany funkcji budynku należy zachowac jego obecną formę oraz dokonać korekty wydzielenia geodezyjnego. Należy uwzględnić dodatkowe miejsca postojowe.
Ponadto budynek chroniony jest przez ustalenia w/w planu miejscowego, rozdział 2, ogólne zasady zagospodarowania terenu, § 7 :
18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.

Bibliografia:

1. Julius Blaschke - przetłumaczone na j. polski dzieło - "Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes" - str. 535

 

Źródła ikonograficzne:

Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

23 października 2003