Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

072  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Sikorskiego 1

 

Przeznaczenie pierwotne:

Willa

 

Użytkowanie obecne:

Biblioteka Pedagogiczna

 

Krótki opis obiektu:

Budynek dwukondygnacyjny, na planie prostokąta, murowany i otynkowany, przykryty dachem czterospadowym z dachówki ceramicznej, kalenicowo posadowiony do ul. Sikorskiego.Elewacja płn. (od strony ul. Sikorskiego) symetryczna, ze schodami w części centralnej, prowadzącymi do wejścia w powyższonym parterze. Drzwi wejściowe z naświetlem we wnęce z prostym obramieniem. Po bokach małe prostokatne okienka w osi których biegną wąskie lizeny do gzymsu podokapowego. W części parteru duże, podwójne okna dwuskrzydłowe. w części I p. okna trójdzielne. Cokół budynku ceglany. W części centralnej wszystkich połaci dachowych niewielkie trójkątne lukarny dachowe (kaferki) przykryte daszkiem dwuspadowym. Elewacja wschodnia z użytkową sutereną, jednym oknem z obramieniem w parterze przy sczycie płn. i drugim oknem z obramieniem na I p. przy szczycie płd. Elewacja płd. (ogrodowa z ryzalitem na planie prostokąta w części centralnej, przykrytym balkonem w części I p. Na wschodniej ścianie ryzalitu drzwi na rozległy taras, obecnie nieużytkowany, pokryty papą i bez balustrady. Po bokach ryzalitu trójdzielne okna w części parteru i I p. W części cokołu małe okienka doświetlające piwnice. Elewacja zachodnia niesymetrczna z pojedynczym, wąskim oknem w parterze i oknem dwuskrzydłowym z obramieniem na I p.
Wszystkie otwory w parterze okratowane.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowany na pocz. XX w. po zburzeniu Bramy Pruskiejna nowo wyznaczonych działkach pod budownictwo prywatne, za terenami ogrodów w kierunku Brzostowa. Do czasów obrony Głogowa w marcu 1945 r. pełnił rolę prywatnej willi. Jako budynek Biblioteki Pedagogicznej wyremontowany budynek służy od roku 1982. Obecnie jest siedzibą Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Możliwa jest współczesna adaptacja sutereny na elewacji wschodniej, na lokal użytkowy, najpierw sklepu z oświetleniem L&P, później agencji ochrony mienia "Certus". Obecnie przedmiotowa suterena nie jest użytkowana. Również taras w narożniku płd. - wsch. wskazuje na współczesną dobudówkę (wyniesienie lini tarasu ponad cokół parteru, pokrycie papą oraz brak balustrady).
Fotografie z 2011 r. nie wykazują zmian w wyglądzie budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Obiekt po remoncie skończonym w 1982 r, jest w niezłej kondycji budowlanej. Osuszenia i izolacji przeciwwilgociowej wymaga przyziemie budynku. Rozwiązania wymaga odwodnienie balkonu nad ryzalitem na elew. płd. (zacieki na elewacji).
W planie miejscowym Śródmieścia z 1998 r.budynek stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 76 UP.
Dla terenu oznaczonego symbolem 76 UP ustala się przeznaczenie na bibliotekę pedagogiczną.
Zachować istniejącą elementy małej architektury, zieleń i ogrodzenia, które należy odnowić. Uszczuplenie wystroju architektonicznego budynku jest niedopuszczalne.
Ponadto obiekt chroniony jest przez ustalenia planu miejscowego Śródmieścia, rozdział 2, ogólne zasady zagospodarowania terenu, § 7 :
18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.

Bibliografia:

1. Julius Blaschke - przetłumaczone na j. polski dzieło - "Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes" - str. 535

 

Źródła ikonograficzne:

Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w zbiorach DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

02 października 2003