Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

059  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
lata 30-te XX w.

 

Adres obiektu:

Mickiewicza 44

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

 

Użytkowanie obecne:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek narożny, łączący zabudowę szeregową ul. Mickiewicza z ul. Przemysłową. Obiekt czterokondygnacyjny z mieszkalnym poddaszem, murowany i otynkowany, przykryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej. Parter budynku od str. narożnika płd. - zach. z dużymi witrynami sklepowymi oraz wejściami z narożnika oraz obu ulic. Elewacja płd. - zach. zaakcentowana poziomymi gzymsami nad- i podokiennymi. Szerokie, trójdzielne okna oraz modernistyczne wykusze na elew. zach. i płd., z "doklejonymi" po obu stronach balkonami podkreślają horyzontalny charakter budowli.
W zaokrąglonej, narożnikowej części poddasza, nadbudowa nad gzymsem podokapowym tworząca piątą kondygnację. Do nadbudowy przylegają szerokie lukarny dachowe z szeregiem okien przykryte dachem jednospadowym. Elewacja płn. - wsch. płaska, bez ozdobników architektonicznych. Od strony podwórza elewacja płn. posiada pięć kondygnacji, a elewacja wsch. cztery kondygnacje. W osi wejść z ulic, od strony podwórza, okna międzykondygnacyjne doświetlające komunikację wewnątrz budynku.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał w latach 30 - tych XX w. w okresie wielkiego ożywienia budownictwa mieszkaniowego oraz intensywnego rozwoju zachodniej dzielnicy mieszkaniowej. Nadal pełni funkcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego z handlem w części parteru.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym.
Fotografia z 32011 r. nie wykazuje zmian w wyglądzie budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Budynek do remontu kapitalnego z przeznaczeniem części parterowej na cele handlowo - usługowe. Budynek w mpzp Śródmiescie z 1998 r. stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 30 MW.
Dla terenu oznaczonego symbolem 30 MW ustala się przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.
Nie dopuszcza się zmiany istniejących funkcji mieszkalnych na usługowe. Dla obszaru wnętrza blokowego, w celu określenia szczegółowych zasad jego zagospodarowania, wymagane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 lub większej, obejmującej likwidację istniejącej zabudowy gospodarczej i części garaży na rzecz nowych zespołów garażowych dla mieszkańców kwartału oraz podwórza rekreacyjnego. Wysokość projektowanego budynku mieszkalnego ustala się na 3 do 4 kondygnacji. Jego bryłę i architekturę należy dostosować do wystroju i kompozycji istniejących budynków przedwojennych. Stolarka i detale indywidualne.
Ponadto obiekt chroniony jest przez ustalenia zawarte w mpzp Śródmieścia § 7; ogólne zasady zagospodarowania przestrzennego :
ust. 18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
ust. 20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
ust. 21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.

Bibliografia:

1. Julius Blaschke - "Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes" - Glogau 1913

 

Źródła ikonograficzne:

Reprinty map przedwojennego Głogowa oraz zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. będące w posiadaniu DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek, Leszek Nowicki
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennrj i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

27 października 2003