Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

058  

 

Nazwa obiektu:

Kamienica

 

Czas powstania obiektu:
30 - te lata XX w.

 

Adres obiektu:

Mickiewicza 42

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

 

Użytkowanie obecne:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony z mieszkalnym poddaszem. Murowany, otynkowany, pokryty dachem dwuspadowym (dachówka ceramiczna), stanowi jeden z budynków zabudowy szeregowej parzystej strony ul. Mickiewicza pomiędzy ul. Matejki i ul. Przemysłową. Budynek kalenicowo posadowiony do ul. Mickiewicza. Elewacja płd. symetryczna z centralnym wejściem w części parteru. Do gzymsu podokiennego okien I p., elewacja boniowana poziomymi pasami. Nad wejściem prostokątny wykusz z trzema rzędami okien przykryty dachem jednospadowym. Elewacja zwieńczona trójkątnym szczytem sięgającym kalenicy, przykrytym dachem dwuspadowym. Po obu stronach wykusza, w części dachowej, dwie lukarny dachowe z oknami, przykryte dachem jednospadowym. Przy ścianach szczytowych nad oknami trójdzielnymi balkony betonowe na poziomie I i II p. W cokole, w linii okien małe okienka doświetlające piwnice. Elewacja północna czterokondygnacyjna. Na elewacji północnej w osi wejścia z ul. Mickiewicza okna międzykondygnacyjne doświetlające komunikację wewnątrz budynku. Na lewo od nich kolumna trzech betonowych balkonów z betonową balustradą. Na prawo od okien międzykondygnacyjnych prostokątny ryzalit sięgający połaci dachowej przykryty dachem jednospadowym na przedłużeniu poszycia dachowego budynku. W ryzalicie kolumna trzech okien. Na prawo przylega do ryzalitu również kolumna trzech balkonów betonowych. W lini okien międzykondygnacyjnych drzwi na podwórze. Elewacja płn. bez ozdób architektonicznych.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał w I ćw. XX w. w okresie wielkiego ożywienia budownictwa mieszkaniowego po zburzeniu Bramy Pruskiej w 1903 r. oraz intensywnego rozwoju zachodniej dzielnicy przemysłowej. Obecnie pełni nadal funkcję budynku mieszkalnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego obiektu nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym.
Fotografia z 2011 r. nie wykazuje zmian w wyglądzie budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Poza połacią dachową budynek do remontu. Budynek stoi na terenie oznaczonym w mpzp Śródmieścia z 1998 r. symbolem 30 MW.
Dla terenu oznaczonego symbolem 30 MW ustala się przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.
Nie dopuszcza się zmiany istniejących funkcji mieszkalnych na usługowe. Dla obszaru wnętrza blokowego, w celu określenia szczegółowych zasad jego zagospodarowania, wymagane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 lub większej, obejmującej likwidację istniejącej zabudowy gospodarczej i części garaży na rzecz nowych zespołów garażowych dla mieszkańców kwartału oraz podwórza rekreacyjnego. Wysokość projektowanego budynku mieszkalnego ustala się na 3 do 4 kondygnacji. Jego bryłę i architekturę należy dostosować do wystroju i kompozycji istniejących budynków przedwojennych. Stolarka i detale indywidualne.
Ponadto obiekt chroniony jest przez ustalenia zawarte w mpzp Śródmieścia § 7: ogólne zasady zagospodarowania przestrzennego:
ust. 18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych może być wymieniona wyłącznie na nową identyczną w wyglądzie z pierwotną.
ust. 20. Nie dopuszcza się uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani likwidacji istniejących podcieni, nadwieszeń i przejazdów pod budynkami.
ust. 21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynków przedwojennych należy przywracać ich pierwotny wystrój architektoniczny.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

Reprinty map przedwojennego Głogowa oraz zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. będące w posiadaniu DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

27 października 2003