Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

036  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Elektryczna 22a-22c

 

Przeznaczenie pierwotne:

Biuro napraw taboru kolejowego

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny wielorodzinny

 

Krótki opis obiektu:

Bydynek trzykondygnacyjny, otynkowany, pokryty dachem dwyspadowym pokrytym papą, kalenicowo usytuowany do ul. Elektrycznej. Elewacje szczytowe wsch. i zach. bez otworów. Elewacja płd. oddzielona od ul. pasem zieleni wypsażona w dwa ryzality ozdobione lizenami międzyokiennymi ponad gzymsem podokiennym I p. Gzyms ten występuje również na elew. płn. Skromniejszy gzyms podokienny występuje również pod oknami II p. na elew. płd. Zwieńczenia ryzalitów budynku wyniesione ponad kalenicę budynku. Ryzality na obu elewacjach nakryte dachem dwuspadowym. W parterze trzy otwory wejściowe. W osi tych otworów na elewacji płn. ryzality z oknami międzykondygnacyjnymi doświetlającymi komunikację wewnątrz budynku. W parterze ryzalitów otwory drzwiowe od strony podwórza. Wszystkie otwory budynku sklepione łukowato.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowano na terenach należących do kolei na pocz. XX w. w czasach jej intensywnego rozwoju. Pełnił funkcję biura napraw taboru kolejowego dla sąsiadującym z nim budynku warsztatu napraw taboru kolejowego (obecnie ruina). Prawdopodobnie dopiero po II wojnie został adaptowany przez PKP na budynek mieszkalny pracowników kolei.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego nie pozwala na porównanie go z wizerunkiem współczesnym.
Fotografia z 2011 r. nie wykazuje zmian elewacji w porównaniu z wizualizacją wczesniejszą.

Uwagi różne:

Budynek zlokalizowany jest w m.p.z.p. Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich z 2000 r. na terenie oznaczonym symbolem 25 MW. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 25 MW ustala się:
1) Przeznaczenie terenu na funkcje mieszkaniową wielorodzinną.
2) Na terenie znajduje się obiekt (budynek ul. Elektryczna 22) o wartościach kulturowych, wszelkie działania polegające na rozbudowie, przebudowie i modernizacji uzgodnić z W.K.Z.
Budynek do remontu kapitalnego.

Bibliografia:

brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa oraz zdjęcie lotnicze z 07. 02. 1945 r. bedące w posiadaniu DGP

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

05 listopada 2003