Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

034  

 

Nazwa obiektu:

Kamienica narożna

 

Czas powstania obiektu:
przełom XIX i XX w.

 

Adres obiektu:

Wały B. Chrobrego 7

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny wielorodzinny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny wielorodzinny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek czterokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, kryty dachem dwuspadowym jest budynkiem narożnym, zamykającym kwatał narożnika Wałów Chrobrego i ul. H. Kołłątaja. Budynek otynkowany, kryty dachówką ceramiczną. Na elewacji południowej dwa ryzality. Jeden bliższy sczczytowi wschodniemu, prostokątny zwieńczony dachem trzyspadowym z dodatkową połacią w kierunku płd. Do ryzalitu przylegają dwa balkony na wysokości I i II p. Pod balkonem drzwi wejściowe do budynku. Drugi narożny zaczynający się półkoliście zamyka narożnik budynku. Od drugiej kondygnacji kaskadowo cofający się w kieruku płn. Powstała z niego owalna wieżyczka przykryta daszkiem stożkowym przechodzącym w dwuspadowy. Wszystkie otwory w części parteru i III p. zwieńczone eliptycznie, w ryzalicie narożnym odwrotnie. okna w parterze prostokątne (na elewacji zachodniej zamurowane) od I p. w górę okna i otwory w ścianch zamykających loggie, zwieńczone eliptycznie. Na elewacji zachodniej ryzalit podobny do południowego z nadbudowaną, cofniętą IV kondygnacją z balkonem przykrytą dachem trzyspadowym z dodatkowa połacią w kierunku zach. Otwarta częśc elew. płn z trapezowymi loggiami. Loggie występują również w narożniku płn. - wsch. elew. wschodniej. Narożnik płn. - wsch. poszerzony do elewacji płn. przylegającej do szczytu budynku przy ul. H. Kołłątaja 1. Otwory w elewacji płn. i wsch. prostokątne.

 

Historia obiektu:

Budynek został wybudowany pod koniec XIX w. zamykając kwartał od str. ul. H. Kołłątaja i Wały Chrobrego. W marcu 1945 r. budynek płonie. Zniszczeniu ulega dach oraz cała górna kondygnacja. Po II wojnie budynek odbudowany w latach 50 - tych bez najwyższej kondygnacji. Nadal spełnia rolę bydynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Zmiany w części poddasza na elewacji zachodniej dokonane zostały jeszcze przed II wojną. Dach uskokowy po obu stronach ryzalitu zachodniego został zmieniony na dwuspadowy. Dolne partie dachu znikają, cofnięta ściana elewacji do części uskokowej dachu stwarza przestrzeń na otwarty balkon.W wyniku pożaru i zniszeń wojennych odbudowany budynek wiele traci ze swojej pierwotnej urody. Obniżony o jedną kondygnację zostaje pozbawiony wieży na dachu w narożniku płd. - zach., wszystkich lukarn dachowych oraz zubożone architektonicznie zostają zwieńczenia ryzalitów na elewacji płd. Dach ryzalitu przy szczycie wsch. elewacji płd. z mansardowego zostaje zmieniony na trzyspadowy z dodatkowa połacią w kierunku płd. Taką samą forme przybiera zwieńczenie ryzalitu na elewacji zach. Dach ryzalitu przy narożniku płd. zach. pierwotnie zakończony wieżyczką z chełmem zostaje zwieńczony dachem ostrosłupowym, przechodzącym w w dwuspadowy. Na dachu dwuspadowym z dachówki ceramicznej zastosowano okna połaciowe. Ze ścian znikają dekoracje w postaci wnęk międzyokiennych. Brak wizerunku historycznego budynku od strony podwórza nie pozwala na porównwnie obiektu historycznego ze współczesnym.
Fotografie z 2011 r. ilustrują częściową wymianę okien z podziałami nawiązującymi do historycznych, częściowe ocieplenie płaskich części elewacji oraz wymianę dachówki na całym budynku.

Uwagi różne:

Budynek wymaga ocieplenia i wymiany stolarki otworowej. Obiekt położony jest w zabudowie kwartału oznaczonego w rusunku planu Starego Miasta z 1999 r. symbolem 13MU. Budynek nie jest oznaczony w rysunku planu jako obiekt o walorach kulturowych.
13MU - istniejąca zabudowa pierzejowa,
a) kamienice nr 11 przy ul. Kołłątaja i nr 18 przy ul. Staszica są obiektami o szczególnych walorach kulturowych - wszelkie prace budowlane mogą być prowadzone po uprzednim uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
b) można zamknąć kwartał poprzez wprowadzenie ogrodzeń zgodnie z ustaleniami ust.2 pkt.13,
c) obsługa kwartału odbywa się z ul. Staszica (144kD),
d) zakazuje się wznoszenia budynków gospodarczych lub garażowych nie związanych z istniejącą zabudową,
Ponadt obiekt chroni zapis w m.p.z.p. Starego Miasta, rozdział II, przepisy szczególne:
W granicach określonych w § 1 ust.1 oraz na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1962r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. z 1962r. Nr 10, poz.48 z późniejszymi zmianami) ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego, w tym:
1. Granicę ścisłej ochrony konserwatorskiej, zgodnie z jej oznaczeniem na rysunku planu, w ramach której wszelkie prace budowlane i ziemne mogą być prowadzone po uprzednim zezwoleniu pisemnym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
3. Ochronę obiektów o walorach kulturowych, zgodnie z ich oznaczeniem na rysunku planu, dla których wszystkie działania architektoniczno-budowlane podlegają opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Bibliografia:

1. Julius Blaschke -= przetłumaczone na j. polski dzieło - " Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes" - str. 527

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map i zdjęcie lotnicze przedwojennego Głogowa bedące w posiadaniu DGP.
2. Ikonografia historyczna ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek, Leszek Nowicki
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

22 października 2003