Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

024  

 

Nazwa obiektu:

Budynek Szkoły Muzycznej II stopnia

 

Czas powstania obiektu:
po 1930 r.

 

Adres obiektu:

Jedności Robotniczej 14

 

Przeznaczenie pierwotne:

Kasyno oficerskie

 

Użytkowanie obecne:

Szkoła Muzyczna

 

Krótki opis obiektu:

Budynek dwukondygnacyjny, na planie prostokąta z dwoma skrzydłami na elewacji płn. i płd. Obiekt otynkowany, pomalowany, pokryty dachem czterospadowym (dachówka) z niewielkimi lukarnami w części poddasza. Skrzydło płd. z wysokimi, wąskimi oknami to część sali koncertowej. Przy scenie dobudówka z wejściem. Otwory w ścianach budynku prostokątne. W części przyziemia wokół całego budynku, na wysokości ok. 1 m, boniowanie z piaskowca ciosanego.

 

Historia obiektu:

Nieznany jest dokładny czas powstania budynku ani jego architekt. Wiadomo, że powstał na początku lat 30-tych XX w. na planie dwóch prostokątów połączonych dłuższymi bokami przesuniętymi względem siebie. Po II wojnie funkcjonuje jako Powiatowy Dom Kultury do roku 1980. Od 1971 r. na I p. Szkoła Muzyczna dysponowała kilkoma pomieszczeniami co niezbyt sprzyjało specyfice działalności edukacyjnej tego typu placówki. Brak sali koncertowej utrudniał organizowanie koncertów i imprez muzycznych. Szkoła czasowo przenosi się do budynku przy ul. Słowiańskiej 13. W 1980 r. Miejski Ośrodek Kultury wprowadza się do nowego obiektu przy Pl. Konsytucji 3 - Maja. W tym samym roku na wniosek dyrektora Kazimierza Walendzika, Rady Pedagogicznej oraz ZZ "Solidarność" budynek przy ul. Jedności Robotniczej 14 zostaje przyznany Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia. Przeprowadzony w latach 1982 - 1984 remont budynku przystosowuje obiekt do specyfiki szkoły muzycznej. Zajęcia rozpoczynają się 01. 09. 1984 r. Rok później szkoła uzyskuje status Szkoły Muzycznej II stopnia.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak ikonografii oraz bibliografii dotyczącej historii obiektu pozwala jedynie na porównanie zmian w rzutach poziomych budynku. Ostateczny kształt nadaje obiektowi kapitalny remont z jego znaczną przebudową, przeprowadzany w latach 1982 - 1984, którego celem była adaptacja budynku do potrzeb szkoły muzycznej. Szkoła uzyskała 21 sal lekcyjnych, bibliotekę oraz salę koncertową na 150 miejsc.
Wizualizacja obiektu w 2011 r. nie wnosi żadnych zmian do jego wyglądu.

Uwagi różne:

W m.p.z.p. dla Śródmieścia z 1998 r. budynek szkoły stoi na terenie oznaczonym symbolem 63 UP. W wytycznych planu dla tego terenu § 80 istnieje zapis;
Dla terenu oznaczonego symbolem 63 UP ustala się przeznaczenie na szkołę muzyczną.
Budynek charakteryzuje się walorami kulturowymi, które należy chronić. Należy zachować istniejące zagospodarowanie terenu, zieleń i małą architekturę. Ogrodzenie posesji należy odnowić.

Bibliografia:

1. Robert Górniak - "Państwowa Szkoła Muzyczna" - Encyklopedia Ziemi Głogowskiej - zeszyt 25 z 1995 r.
2. Strona internetowa PSM

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

09 grudnia 2003