Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

019  

 

Nazwa obiektu:

Budynek Dyrekcji - EnergiaPro Koncern Energetyczny SA

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Nadbrzeżna 1

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek elektrowni

 

Użytkowanie obecne:

Budynek biurowy

 

Krótki opis obiektu:

Budynek wybudowano w prostej formie baroku. Składał się z budynku zarządu oraz przylegającej hali maszyn i kotłowni (rozebrane po wojnie). Zniszczony w wyniku działań wojennych, uruchomiony w 1946r. Obiekt w cokole posiada głazy narzutowe. Do wejścia głównego do obiektu prowadzą symetryczne kamienne schody ozdobione kutą balustradą. Główny portal barokowy wykonany z piaskowca z nadwieszonym nad nim barokowym balkonem. Drugie wejście znajduje się przy klatce schodowej (ryzalit na elewacji południowej). W miejscu rozebranego budynku magazynowego - taras z balustradą pod którym znajdują się podziemne garaże firmy.

 

Historia obiektu:

Elektrownia miejska została założona w latach 1906-1907 pomiedzy torem kolejowym do Leszna i Wrocławia przy Odrze, częściowo na terenie starego cmentarza żydowskiego. Przed budową około 300 mogił ekshumowano i przeniesiono na teren nowego cmentarza żydowskiego (obecnie okolice ul. Sienkiewicza). Pierwotnie do
elewacji południowej istniejacego budynku zarządu przylegała od strony południowej hala maszyn i kotłownia.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

W wyniku działań wojennych budynek został zniszczony a dach spłonął. W trakcie odbudowy dach został zmieniony z mansardowego na czterospadowy. Zlikwidowany został szczyt ryzalitu na elewacji zachodniej, linia dachu wyrównana a lukarny w części dachowej zaprojektowano na nowo. Budynek zmienił funkcję z produkcyjno-biurowej na biurową. Pionowe fabryczne okna zamieniono na mniejsze, dzielące budynek na kondygnacje (elewacja południowa). Wyburzenie domniemanego budynku magazynowego zmieniło bryłę całego obieku, dostosowując go do potrzeb współczesnych firmy. Szczególnie remont całego obiektu wykonany w latach 90-tych ubiegłego stulecia zmienił budynek (i jego otoczenie) zachowując niektóre detale architektoniczne w odświeżonej formie.

Uwagi różne:

W m.p.z.p. dla Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich z 2000 r. budynek stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 38 U,A.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 38 U,A ustala się:
1) Przeznaczenie terenu na cele usług i administracji.
2) Na terenie znajdują się obiekty o wartościach kulturowych, wszelkie działania polegające na rozbudowie, przebudowie i modernizacji uzgodnić z W.K.Z. (budynek magazynowy i teren po cmentarzu żydowskim).

Bibliografia:

1. Zbliżenia - Widoki Głogowa. Herder-Institut Marburg 1997, Edyta i Dariusz Wojtowicz: Rozwój przestrzenny Głogowa w latach 1945-1997
2. Artykuł Beate Störtkuhl - Architektura i urbanistyka Głogowa po zniesieniu fortyfikacji, str.39-40
2. Głogów - zarys monografii miasta pod redakcją Krystyna Matwijowskiego. Wydawnictwo Silesia 1994r. Rozdział XVI. Warunki życia ludności, str.281

 

Źródła ikonograficzne:

1. Głogów - zarys monografii miasta pod redakcją Krystyna Matwijowskiego.
2. Zbliżenia - Widoki Głogowa. Herder-Institut Marburg 1997
3. Internet
4. Zdjęcia historyczne ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek, Leszek Nowicki
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury

 

Data założenia karty:

15 lipca 2003