Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

012  

 

Nazwa obiektu:

Zespół Szkół Zawodowych

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Plac Jana z Głogowa 7

 

Przeznaczenie pierwotne:

Miejska szkoła średnia

 

Użytkowanie obecne:

Zespół Szkół Zawodowych

 

Krótki opis obiektu:

Człon główny budynku, w którym znajduje sie aula zdobiony owalnymi formami czesko-śląskiego baroku wzbogaconymi nowoczesną ornamentyką. Motyw architektury "Landhausu" zastosował architekt w lukarnach i wieżyczce na dachu ryzalitu bocznego. Sposób łączenia tradycyjnych elementów nowoczesnej architektury z motywami miejscowej tradycji budowlanej został doceniony przez współczesnych a "Oberrealschule" uznano za jedną z najpiekniejszych szkół Śląska. Budynek czterokondygnacyjny z wyeksponowanym zespołem wejściowym i dwoma ryzalitami północnym i południowym na elewacji wschodniej. Część główna budynku zadaszona dachem dwuspadowym, lukarny zadaszone dachem w formie wolego oczka. Ryzalit północny z barokowym szczytem i owalnym zegarem pod zwieńczeniem szczytu. Niżej dwa potrójne okna oraz barokowy balkon nad rozrzeźbionym portalem nad zamurowaną wnęką drzwiową. Po bokach miękkie pionowe lizeny będące przedłużeniem barokowego szczytu. Okna w większości prostokątne poza dwoma oknami II p. i drzwi wejściowych na elewacji zachodniej sklepionych łukowato.

 

Historia obiektu:

Obiekt zaprojektowany przez architekta Wagnera jako technikum zawodowe (Oberrealschule) w latach 1908-1909. W okresie obrony Głogowa w 1945r. zniszczeniu uległo zwieńczenie ryzalitu południowego na elewacji wschodniej, którego nie odtworzono. Zwieńczenie tej części budynku zostało zadaszone. W latach 50-tych XX wieku przebudowano całą czwartą kondygnację. Zlikwidowane zostały również lukarny na elewacji wschodniej i zachodniej, a linię dachu uproszczono. Z głownego zespołu wejściowego zdemontowano rzeżby głów Germana, greka i Rzymianina. które przeniesiono nad nieczynne wejście do sali gimnastycznej. Miejsce rzeżb będących w osi okien pisarzy i naukowców : Gaussa, Helmholtza, Liebiiga, Linneusza, Darwina, Aleksandra von Humboldta, Szekspira i Moliera zastąpiono rzeźbioną głową Adama Mickiewicza. w swojej powojennej historii budynek często zmienia nazwę i profil kształcenia. Od 1962 r. obiekt funkcjonuje jako Technikum Mechaniczne. Ob 1975 r. budynek pełni funkcję Zespołu Szkół Zawodowych.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

W wyniku działań wojennych zniszczona została część wieńcząca ryzalit południowy na elewacji wschodniej. W latach 50-tych XX wieku przebudowano czwartą kondygnację. Zostawiając rozrzedzone "wole oczka" w górnej połaci dachowej, sprowadzono do linii pionowej dolną część dachu mansardowego w części głównej obiektu oraz ryzalitu przy szczycie południowym rezygnując z lukarn dachowych na rzecz prostych okien kondygnacyjnych. Rozebrana została również część budynku w narożniku pomiędzy ryzalitem północnym a zespołem wejściowym elewacji wschodniej. Fotografia z 2011 r. ilustruje wymianę dachówki na całym budynku.

Uwagi różne:

W planie miejscowym Śródmieścia z 1998 r budynek zlokalizowany jest na działce oznaczonej symbolem 22 UP.
Dla terenu oznaczonego symbolem 22 UP ustala się przeznaczenie wyłącznie dla usług oświaty na poziomie ponadpodstawowym.
Budynek szkoły charakteryzuje się walorami kulturowymi, które należy chronić. Wszelkie zmiany nie mogą uszczuplić wystroju elewacji, stolarka może być wymieniona na identyczną w wyglądzie z pierwotną.

Bibliografia:

1. Zbliżenia - Widoki Głogowa. Herder-Institut Marburg 1997 - Artykuł Beate Störtkuhl - Architektura i urbanistyka Głogowa po zniesieniu fortyfikacji, str.39-40
2. Głogów - zarys monografii miasta pod redakcją Krystyna Matwijowskiego. Wydawnictwo Silesia 1994r. Rozdział XVII. Oświata, str.299
3. Julius Blaschke - przetłumaczone na j. polski dzieło - "Geschichte der Stadt Glogau und des Glogaues Landes" - str. 536
4. Krzysztof Zawicki - Encyklopedia Ziemi głogowskiej zeszyt 43 "Technikum Mechzniczne.
5. Wikipedia 2010

 

Źródła ikonograficzne:

1. Głogów - zarys monografii miasta pod redakcją Krystyna Matwijowskiego.
2. Zbliżenia - Widoki Głogowa. Herder-Institut Marburg 1997
3. Werner Beim - Glogau in alten Ansichten - Würzburg 1997
4. Internet
5. Materiały ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjecia: Bogdan Samorek, Leszek Nowicki
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urząd Miejski Głogów

 

Data założenia karty:

15 lipca 2003 r.