Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

010  

 

Nazwa obiektu:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

 

Czas powstania obiektu:
1896 r.

 

Adres obiektu:

Piotra Skargi 5 i 17

 

Przeznaczenie pierwotne:

Szpital miejski

 

Użytkowanie obecne:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

 

Krótki opis obiektu:

Budynek czterokondygnacyjny z użytkową sutereną, wybudowany z cegły, nieotynkowany, na planie litery C. Dach kryty papą o niewielkim spadku wysunięty daleko poza elewację, podparty drewnianymi kroksztynami. Parter podwyższony. Budynek główny posiada usytuowany centralnie na elewacji płd. zespół wejściowy, tródzielny w formie arkad z owalną klatka schodową w części parteru i tarasem na poziomie I p. Na elewacji płn. ryzalit na planie 1/2 ośmioboku foremnego z wyjściem na teren dziedzińca. Skrzydło zachodnie dłuższe, połączone z budynkiem głównym pod kątem ostrym, skrzydło wschodnie krótsze, połączone z budynkiem głównym pod kątem rozwartym. Elewacja rozrzeźbiona gzymsami na poziomie parteru, pod oknami II p., oknami poddasza oraz pod kroksztynami. Obramowania okien w postaci lekko cofniętej otoczki w stosunku do lica ściany oraz lekko wystających ze ściany nadprożach z kształtki ceramicznej.

 

Historia obiektu:

Szpital oddano do użytku 22. 10. 1896 r. Koszt 500 tysięcy marek. Trzypiętrowy budynek otrzymał kształt nieregularnej litery C. Ściany wykonano z cegły klinkierowej, dach o niewielkim spadku pokryty papą.
Budynek główny pełni rolę szpitala, skrzydło wschodnie - chorych pielęgnowanych, posiadało 90 łóżek. Na parterze znajdowały się pomieszczenia zabiegowe, poradnie, biura, pokój lekarski oraz mieszkanie dla inspektora szpitalnego. Na II p. znajdowała się sala operacyjna. W budynku tym znajdowały się pomieszczenia dla rentgena, solarium oraz diatermii. W podziemiach umieszczono kuchnię oraz pomieszczenia gospodarcze. W skrzydle zachodnim dwa piętra zajmowało hospicjum dla nieuleczalnie lub zakaźnie chorych. Na parterze znajdowały się izolatki dla psychicznie chorych. W piwnicy urządzono pralnię, aparat do dezynfekcji oraz węzeł c.o. Poddasze budynku zajmowały pomieszczenia mieszkalne personelu i obsługi szpitala. W skrzydle wschodnim dwa piętra przeznaczono dla chorych. Na parterze umieszczono kaplicę i salę obdukcji. W piwnicy znajdowała się kostnica.
W 1911 r. w szpitalu uruchomiono punkt leczenia gruźlicy. Dlatego nad wejściem głównym od str. płd. wybudowano dwie hale leżakowe o pow. 70 m kwadratowych. W 1933 r. kuchnia szpitalna jako pierwsza na Śląsku zostaje zelektryfikowana, zainstalowano też urządzenie do produkcji lodu oraz wykonano szyb windy.
Po II wojnie budynek funkcjonuje jako przychodnia lekarska w skrzydle wschodnim, potem jako Specjalistyczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy a od 2004 r. jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Od 1911 przed frontem budynku zbudowano dwie hale leżakowe dla chorych na gruźlicę.
Bryła budynku podczas oblężenia Głogowa w 1945 r. nie uległa większym zniszczeniom. Wygląd hal ilustrują fotografie sprzed 1945 r. Nad wejściem głównym pozostał taras przypominający o ich istnieniu. W czasach PRL elewacja została pomalowana farbą w kolorze ciemnej czerwieni co zlikwidowało dekorację graficzną z ciemniejszych i jaśniejszych cegieł na wszystkich elewacjach.W roku 2007 zostaje wyburzony zespół wejściowy z balkonem co znacznie zmienia wejście do obiektu. Zastosowane współczesne wejście dostosowane architektonicznie do całego obiektu. Odsłonięto również część parterowej elewacji płd, przywracając jej pierwotny wygląd.
Fotografie z 2011 r. ilustrują wymianę okien w całym budynku z podziałami dostosowanymi do historycznych. W wyniku remontu powstało przy skrzydle wsch. przeszklone przejście nadziemne pomiędzy budynkiem szkoły Nr 5 a budynkiem PWSZ.

Uwagi różne:

W m.p.z.p. Starego Miasta z 1999 r. obiekt położony jest na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolewm 48 UP. W rysunku planu nie jest oznaczony jako obiekt o walorach kulturowych.
48UP
Ośrodek szkolno wychowawczy - użytkowanie bez zmian,
a) podstawowa funkcja - usługi publiczne - oświaty,
b) dopuszczalne funkcje usług komercyjnych, zieleni i urządzeń towarzyszących, w tym parkingów wbudowanych,
c) obiekt o walorach kulturowych - wszelkie prace budowlane mogą być prowadzone po uprzednim uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
d) należy uzupełniać zabudowę zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, przy czym nowe obiekty powinny formą i skalą nawiązywać do budynku nr 17 przy ul. Staszica
Ponadto budynek chronią ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta, Rozdział II przepisy szczególne § 7:
W granicach określonych w § 1 ust.1 oraz na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. z 1962 r. Nr 10, poz.48 z późniejszymi zmianami) ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego, w tym:
1. Granicę ścisłej ochrony konserwatorskiej, zgodnie z jej oznaczeniem na rysunku planu, w ramach której wszelkie prace budowlane i ziemne mogą być prowadzone po uprzednim zezwoleniu pisemnym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Ochronę obiektów o walorach kulturowych, zgodnie z ich oznaczeniem na rysunku planu, dla których wszystkie działania architektoniczno-budowlane podlegają opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Obecny adres budynku ul. Piotra Skargi 5 i 17.

Bibliografia:

1. Julius Blaschke - przetłumaczone na j. polski dzieło - "Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes" - str. 530.
2. Beate Storkuhl - Architektura i urbanistyka Głogowa po zniesieniu fortyfikacji str. 37 Wydawnictwa Herder - Institut Marburg p.t. "Zbliżenia - widoki Głogowa".
3. Paweł Lachowski - Dzieje budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie" - Głogów 2004.

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcia historyczne ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.
3. Plan Głogowa Josepha Straube z 1894 r z wymienionego obok "Zbliżenia - widoki Głogowa".

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst : Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

09.12.2004r.