Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

009  

 

Nazwa obiektu:

Powiatowa Komenda Policji

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Obrońców Pokoju 17

 

Przeznaczenie pierwotne:

nieznane

 

Użytkowanie obecne:

Komenda Powiatowa Policji

 

Krótki opis obiektu:

Budynek trzykondygnacyjny, wybudowany na planie prostokąta, szczytowo usytuowany do ul. Obrońców Pokoju. Dach dwuspadowy. Halowy charakter budynku z korytarzem przez środek doświetlonym na szczytach i rzędami pokoi po ubu stronach korytarza świadczy o biurowym przeznaczeniu obiektu. Pierwotne wejście w części centralnej zach. ściany szczytowej. Dobudówka pełniąca rolę warsztatu i garaży dla radiowozów przy szczycie wschodnim, oceniając architekturę, jest tożsama z czasem powstania budynku głównego. Do zachodniej ściany szczytowej dobudowany nowy budynek parametrami i wyglądem dostosowany do obiektu historycznego, zmienia układ wejściowy do obiektów, zasłaniając częściowo szczyt zachodni budynku zabytkowego.

 

Historia obiektu:

Brak danych historycznych oraz ikonografii przedwojennej obiektu. Po II wojnie światowej budynek pełni funkcję Komendy Powiatowej od 1951 r. podległą KWMO w Zielonej Górze.
- od 1975 r. w wyniku dwustopniowego podziału administracyjnego państwa powstaje Komenda Miasta MO
- od 14. 07. 1983 r. na mocy ustawy o Urzędzie MSW - Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych
- od 1990 r. Komenda Rejonowa Policji w Głogowie
- we wrześniu 1998 r. zakończenie rozbudowy i modernizacji budynku
- od 01. 01. 1999 r. w wyniku wprowadzenia trójstopniowego podziału terytorialnego powstaje Komenda Powiatowa Policji wchodząca w struktury województwa Dolnośląskiego podlegając KWP we Wrocławiu.


Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak danych historycznych oraz ikonografii na temat obiektu.
Remont i przebudowa budynku zakończona we wrześniu 1998 r. polega na częściowej wymianie stolarki okiennej, przebudowy dachu i systemu jego odwodnienia z zagospodarowaniem części poddasza, na co wskazują zastosowane okna połaciowe. Założono nową instalację odgromową. Wraz z dobudową przy szczycie zachodnim nowego budynku zmienia się układ wejściowy do obiektu oraz nowe rozwiązania wewnątrz samego budynku. Częściowo zostaje zabudowana zachodnia ściana szczytowa budynku zabytkowego.
Fotografie z 2011 r. nie wykazują zmian w wyglądzie budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

1. Wymiana stolarki z zachowaniem podziałów historycznych.
2. Konserwacja i malowanie tynków budynku i obiektów towarzyszących.
W planie miejscowym os. Hutnik z 1998 r. budynek nie jest oznaczony jako obiekt o walorach kolturowych. Budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 42 UA. Dla terenu ozn. symb. 42UA: użytkowanie podstawowe usługi administracji; zasady modernizacji, dopuszczenie wymiany przekryć i korekt wystroju zewnętrznego w istniejącej zabudowie; zakłada się w otoczeniu zabudowy utrzymanie zieleni towarzyszącej.
W przepisach ogólnych ww. miejscowego planu Os. Hutnik § 11 zapisane jest;
Nowoprojektowane oraz nadbudowywane, rozbudowywane i modernizowane budynki istniejące muszą swoim wyglądem nawiązywać do zabudowy istniejącej.

Bibliografia:

Roman Główczyński -"Milicja Obywatelska i Policja" - Encyklopedia Ziemi Głogowskiej - zeszyt 53/54 z 2000 r.

 

Źródła ikonograficzne:

1. Strona internetowa Komendy Powiatowej Policji.
2. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej
i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urząd Miejski Głogów

 

Data założenia karty:

09.12.2003r.