Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

002  

 

Nazwa obiektu:

Plebania kościoła parafialnego p.w. św. Klemensa

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Generała Sikorskiego 23

 

Przeznaczenie pierwotne:

Klasztor

 

Użytkowanie obecne:

Plebania

 

Krótki opis obiektu:

Budynek dobudowany do zachodniej wieży kościoła na planie litery L. Oś główna budynku równoległa do osi kościoła. Elewacja wschodnia siedmioosiowa niesymetryczna. Wejście główne w formie niszy. Elewacja zachodnia ośmioosiowa symetryczna. Obiekt podpiwniczony. Okna piwniczne w osi okien parteru i piętra. Dach czterospadowy kryty dachówką.

 

Historia obiektu:

10.11.1926 r. - Decyzja Kardynała o lokalizacji nowego klasztoru w rozbudowującej się dzielnicy płd.-zach. miasta.
18.07.1927 r. - Podpisanie kontraktu na zakup działki pod budowę.
03.05.1928 r. - Rozpoczęcie prac budowlanych klasztoru.
10.06.1928 r. - Położenie kamienia węgielnego.
01.10.1928 r. - Planowane zakończenie budowy klasztoru.
09.12.1928 r. - Poświęcenie klasztoru.
17.03.1945 r. - Spalenie klasztoru.
07.07.1945 r. - Powrót Ojców po wysiedleniu, rozpoczęcie odbudowy klasztoru.
1946r.-1950r. - Odbudowa spalonego klasztoru i kościoła.
1987r.-1996r. - Budowa nowego klasztoru. Stary klasztor pełni obecnie funkcję plebanii kościoła.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

17.03.1945r. - Spalenie klasztoru
07.07.1945r. - Rozpoczęcie odbudowy klasztoru
1946-1950r. - Odbudowa spalonego klasztoru
07.2002r. - Adaptacja pomieszczeń klasztoru dla Centrum Młodzieżowego.
Fotografia z 2011 r. wykazuje zmianę olien w całym obiekcie na dwuskrzydłowe o symetrycznym podziale bez szczeblin.

Uwagi różne:

Budynek plebanii usytuowany jest na terenach miejskich nie posiadających mpzp.

Bibliografia:

1. Materiały archiwalne udostępnione przez Klasztor Redemptorystów i Parafię św. Klemensa M. Hofbauera w Głogowie.
2. Głogów - zarys monografii miasta pod redakcją Krystyna Matwijowskiego. Rozdział XIII. Odbudowa życia religijnego.

 

Źródła ikonograficzne:

1. Ikonografia historyczna ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Anna Maria Raś, Edyta Wojtowicz, Bogdan Samorek
zdjecia: Bogdan Samorek (kwiecień 2003r.)
plany i rysunki: Bogdan Samorek

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury.

 

Data założenia karty:

15 lipca 2003r.