Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

001  

 

Nazwa obiektu:

Kościół parafialny p.w. Św. Klemensa

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Generała Sikorskiego 23

 

Przeznaczenie pierwotne:

Kościół rzymsko-katolicki

 

Użytkowanie obecne:

Kościół rzymsko-katolicki

 

Krótki opis obiektu:

Budynek trójnawowy o układzie halowym z prezbiterium skierowanym na południe.
Nawa główna przekryta dachem dwuspadowym.
Front od północy z dwoma prostokątnymi wieżami przykrytymi czterospadowo.
Zespół wejściowy dwudrzwiowy, cofnięty w stosunku do ściany.
Nad drzwiami wejściowymi figura św. Klemensa.
W części ołtarzowej nawa główna zamknięta półkolistą apsydą.
Nawy boczne niesymetryczne z dużymi wertykalnymi oknami zwieńczonymi trójkątnie pod kątem rozwartym, przeszklone witrażami wykonanym z kolorowego kamienia.
Do nawy zachodniej dobudowana zakrystia.
Przed kościołem znajduje się krzyż misyjny.

 

Historia obiektu:

1924 r.- Przybycie Redemptorystów do Głogowa.
10.11.1926 r. - Decyzja Kardynała Bertrama o lokalizacji nowego kościoła w rozbudowującej się dzielnicy płd.-zach. miasta.
18.07.1927 r. - Podpisanie kontraktu na zakup działki pod budowę.
3.05.1928 r. - Rozpoczęcie prac budowlanych kościoła.
1.10.1928 r. - Planowane zakończenie budowy kościoła.
9.12.1928 r. - Poświęcenie kościoła.
17.03.1945 r. - Spalenie kościoła.
7.07.1945 r. - Powrót Ojców po wysiedleniu, rozpoczęcie odbudowy kościoła.
1946r.-1950r. - Odbudowa spalonego klasztoru i kościoła.
1969 - 1973 - Gruntowna przebudowa świątyni oraz ołtarzy.
2001 r. - Remont i modernizacja zakrystii oraz renowacja prezbiterium.


Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

17.03.1945 r. - Pożar kościoła
07.07.1945 r. - Rozpoczęcie odbudowy kościoła.
08.2001 r. - Remont i modernizacja zakrystii.
11.10.2001 r. - Rozpoczęcie renowacji prezbiterium.
24.12.2001 r. - Oddanie do użytku nowego prezbiterium.
Fotografia kościoła z 2011 r. nie wykazuje zmian w wyglądzie budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Kościół położony jest na terenie miejskim nie mającym opracowanego mpzp.

Bibliografia:

1. Materiały archiwalne udostępnione przez Klasztor Redemptorystów i Parafię św. Klemensa M. Hofbauera w Głogowie.
2. Głogów - zarys monografii miasta pod redakcją Krystyna Matwijowskiego. Rozdział XIII. Odbudowa życia religijnego.
3. Plebanek Kazimierz CSsR, "Wznoszenie z ruin" - Głogów 2006.

 

Źródła ikonograficzne:

1. Ikonografia historyczna ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Anna Maria Raś, Edyta Wojtowicz, Bogdan Samorek
zdjecia: Bogdan Samorek (kwiecień 2003r.)
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

10 lipca 2003r.