Stan na dzień 31.12.2007 r.

Liczba mieszkańców Głogowa:

69.978, w tym 62 cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały,
w tym:
kobiet -  36.108
mężczyzn  -  33.870

Po raz pierwszy od prawie 20 lat liczba mieszkańców Głogowa spadła poniżej 70.000 mieszkańców.


Kobiet jest o 2.238 więcej niż mężczyzn.
Czasowo na terenie miasta zameldowane są  1.154 osoby.
W porównaniu z rokiem 2006 liczba mieszkańców zmalała o 748 osób.
Urodziło się –720 dzieci - o 24 mniej niż w 2006r.
Zmarło - 524 osoby.

Przyrost naturalny wynosi więc 196 osób, a spadek liczby mieszkańców jest wynikiem migracji, głównie ludzi młodych, poza Głogów. Ma to związek z pozostawaniem wykształconych młodych ludzi w dużych miastach, siedzibach uczelni oraz z budowaniem domów na terenie ościennych gmin, głównie: Głogów, Jerzmanowa, Radwanice.


Jako populacja mieszkańcy Głogowa wyraźnie się starzeją:
liczba mieszkańców w wieku 18 i więcej lat wynosi- 56.525 osób
natomiast do 18 roku życia - 13.453 osoby             
Liczba dzieci w wieku 1 do 3 lat – 2157, natomiast liczba osób najstarszych, w wieku 70 i więcej lat- 3957.

W grupach wiekowych liczba mieszkańców przedstawia się następująco:

1-6 lat - 4.581
7-12 lat - 4.039         
13-15 - 2.224          
16-19 - 3.753W innych grupach wiekowych:

80 i więcej lat – 1.045 osób
70-79 lat - 2.912 osób
60-69 lat - 5.832 osoby
50-59 lat - 13.673 osoby
40-49 lat - 8.843 osoby
30-39 lat - 10.239 osób
20-29 lat - 12.834 osoby
10-19 lat - 8.102 osoby
0-9 lat - 6.498 osob


Najwięcej żyjących mieszkańców jest w grupie urodzonych w 1953r. – 1449 osób, w tym 666 mężczyzn i  783 kobiet, następne to urodzeni w 1951 –1442, w  1955r. –1446 i w 1977r. – 1410 osób.

W grupie rozrodczej kobiet, tj.w wieku 19-40 lat jest 12.216 osób, natomiast „ich dzieci”, w grupie wiekowej 0-20 lat jest 15.669 osób. Statystycznie oznacza to, iż jedna Głogowianka urodziła 1,28 dziecka. Aby zachować odpowiednie proporcje osób starszych do osób w wieku produkcyjnym oraz dzieci i młodzieży, wskaźnik ten winien wynosić 2,1. Na przykładzie naszego miasta widać, że społeczeństwo się starzeje.

Być może ilość urodzonych w 2006r. i 2007r. dzieci jest zapowiedzią zmiany, gdyż urodziło się ich odpowiednio: 167 i 143 więcej niż w roku 2003r.,  kiedy urodziło się tylko 577 dzieci.
Jest to znaczny wzrost w porównaniu do lat ubiegłych :

2001r  - 612
2002r. - 601
2003r. - 577  
2004r. - 634
2005r. - 693


Urodzenia w latach 2001-2005 można porównać do urodzeń w latach 1965-1969. Nigdy , ani wcześniej, ani później nie rodziło się tak mało dzieci. Ponad 1000 dzieci rodziło się w latach 1946- 1959 i w latach 1973 –1988.

Ogółem jest w mieście 257 ulic i placów , z czego 198 zamieszkałych.
Najwięcej mieszkańców mieszka na ulicach :

Kosmonautów Polskich - 4.055
Armii Krajowej - 2.931
Orbitalnej - 2.708
Obrońców Pokoju - 2.680
Gwiaździstej - 2.491

Są również ulice gdzie mieszka po kilka osób, np.ul.Brzozowa, Kossaka, Młyńska.

W mieście wyodrębniono - 10 osiedli mieszkaniowych, liczba ich mieszkańców wynosi:

Osiedle Brzostów - 817
Chrobry - 7.220
Hutnik - 8.410
Kopernik - 21.193
Kościuszki - 2.945
Nosocice - 1.525
Piastów Śląskich - 11.340
Przemysłowe - 5.020
Słoneczne - 3.370
Śródmieście - 8.138

Na terenie Głogowa są 2 Dekanaty  Kościoła Rzymsko-Katolickiego

1.Dekanat NMP Królowej Polski, obejmujący 4 Parafie:
Św.Wawrzyńca, ul.Okrężna
Św.Klemensa Dworzaka, ul.GenSikorskiego
Św.Maksymiliana Kolbego, ul.Legnicka
Naświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Pl.Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

2.Dekanat Św.Mikołaja, obejmujący 4 Parafie:
Miłosierdzia Bożego, ul.Królowej Jadwigi
Wniebowzięcia Naświętszej Maryi Panny, Pl.Kolegiacki
Św.Mikołaja, ul.Powstańców
Najświętszego Serca Jezusa, ul.Kościelna.

Inne Kościoły i Związki Wyznaniowe na terenie Głogowa to:
1.Kościół Zielonoświątkowy
2.Kościół Prawosławny
3.Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów
4.Królestwo Świadków Jehowy.