Liczba mieszkańców wg osiedli - (grudzień 2017)

Gęstość zaludnienia wg osiedli (grudzień 2017)

Średni wiek mieszkańców wg osiedli (grudzień 2017)

Wskaźnik feminizacji wg osiedli (grudzień 2017)

Piramida wieku mieszkańców Głogowa (grudzień 2017)

Raport demograficzny na dzień 31 grudnia 2017

dane z lat poprzednich:

Liczba mieszkańców wg osiedli - (grudzień 2016)

Gęstość zaludnienia wg osiedli (grudzień 2016)

Średni wiek mieszkańców wg osiedli (grudzień 2016)

Wskaźnik feminizacji wg osiedli (grudzień 2016)

Piramida wieku mieszkańców Głogowa (grudzień 2016)

Raport demograficzny na dzień 31 grudnia 2016

Liczba mieszkańców wg osiedli - (grudzień 2015)

Gęstość zaludnienia wg osiedli (grudzień 2015)

Średni wiek mieszkańców wg osiedli (grudzień 2015)

Wskaźnik feminizacji wg osiedli (grudzień 2015)

Piramida wieku mieszkańców Głogowa (grudzień 2015)

Raport demograficzny na dzień 31 grudnia 2015

Liczba mieszkańców wg osiedli - (grudzień 2014)

Gęstość zaludnienia wg osiedli (grudzień 2014)

Średni wiek mieszkańców wg osiedli (grudzień 2014)

Wskaźnik feminizacji wg osiedli (grudzień 2014)

Piramida wieku mieszkańców Głogowa (grudzień 2014)

Raport demograficzny na dzień 31 grudnia 2014

Liczba mieszkańców wg osiedli - (czerwiec 2014)

Gęstość zaludnienia wg osiedli (czerwiec 2014)

Średni wiek mieszkańców wg osiedli (czerwiec 2014)

Wskaźnik feminizacji wg osiedli (czerwiec 2014)

Piramida wieku mieszkańców Głogowa (grudzień 2013)

Raport demograficzny na dzień 31 grudnia 2013

Liczba mieszkańców wg osiedli - (grudzień 2013)

Gęstość zaludnienia wg osiedli (grudzień 2013)

Średni wiek mieszkańców wg osiedli (grudzień 2013)

Liczba mieszkańców wg osiedli - (grudzień 2012)

Liczba mieszkańców wg osiedli - (lipiec 2012)

Liczba mieszkańców wg osiedli - (styczeń 2012)

Liczba mieszkańców wg osiedli - (styczeń 2011)

Liczba mieszkańców wg osiedli - (czerwiec 2010)

Liczba mieszkańców wg osiedli - styczeń 2010

Liczba mieszkańców wg osiedli - styczeń 2009

Liczba mieszkańców wg osiedli - czerwiec 2008

Gęstość zaludnienia wg osiedli (grudzień 2012)

Gęstość zaludnienia wg osiedli (styczeń 2012)

Gęstość zaludnienia wg osiedli (lipiec 2012)

Gęstość zaludnienia wg osiedli (styczeń 2011)

Gęstość zaludnienia wg osiedli (czerwiec 2010)

Gęstość zaludnienia wg osiedli (styczeń 2010)

Gęstość zaludnienia wg osiedli (styczeń 2009)

Gęstość zaludnienia wg osiedli (czerwiec 2008)

Mapa gęstości zaludnienia (grudzień 2007)

Średni wiek mieszkańców wg osiedli (grudzień 2012)

Średni wiek mieszkańców wg osiedli (lipiec 2012)

Średni wiek mieszkańców wg osiedli (styczeń 2012)

Średni wiek mieszkańców wg osiedli (styczeń 2011)

Średni wiek mieszkańców wg osiedli (czerwiec 2010)

Średni wiek mieszkańców wg osiedli (styczeń 2010)

Średni wiek mieszkańców wg osiedli (styczeń 2009)

Średni wiek mieszkańców wg osiedli (czerwiec 2008)

Piramida wieku mieszkańców Głogowa (grudzień 2012)

Piramida wieku mieszkańców Głogowa (styczeń 2012)

Piramida wieku mieszkańców Głogowa (styczeń 2011)

Piramida wieku mieszkańców Głogowa (styczeń 2010)

Piramida wieku mieszkańców Głogowa (sierpień 2009)

Raport demograficzny na dzień 31 grudnia 2012

Raport demograficzny na dzień 31 grudnia 2011 

Raport demograficzny na dzień 31 grudnia 2010

Raport demograficzny na dzień 31 grudnia 2009

Raport demograficzny na dzień 31 grudnia 2008

Raport demograficzny na dzień 31 grudnia 2007

Raport demograficzny na dzień 31 grudnia 2006

Narodowy Spis Powszechny 2002