Ukształtowanie powierzchni 1

Ukształtowanie powierzchni 2

Wersja robocza

Interpolacja IDW

Relief

Widok 3D NW

Widok 3D NE

Ostrów Tumski

Widok 3D (Piastów-Górków)
Wymaga instalacji klienta VRML np.:
Cortona VRML Client

Zastosowano skalę kolorów niezgodną ze skalą Romera dla uwypuklenia zróżnicowania powierzchni.